U bevindt zich op: Nieuws

Hoogwater en uw gezondheid

21 juli 2021

Wees alert op de mentale en lichamelijke gezondheidsrisico's. Bekijk de adviezen van GGD Zuid Limburg.

De gigantische wateroverlast in delen van Limburg heeft ertoe geleid dat Limburg tot rampgebied werd uitgeroepen. Veel mensen werden geëvacueerd en de materiële schade is immens. Deze gebeurtenis, de schokkende beelden en verdrietige verhalen van familie, vrienden of kennissen kunnen een grote impact hebben op individuen en de samenleving.

Het is daarom belangrijk om naast aandacht voor de materiële schade ook alert te zijn op de emotionele schade en de gevolgen voor de lichamelijke gezondheid. Daarnaast heeft de hoge waterstand het ontstaan van slib en watervervuiling tot gevolg. Blootstelling aan slib brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De GGD geeft adviezen om zowel de lichamelijke als mentale gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

Lichamelijke gezondheidsrisico's 

De zeer hoge waterstand van de rivieren en beken in Zuid-Limburg zorgt ervoor dat het slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. De kans dat mensen ziek worden na contact met dit slib is klein. De zorg van de GGD betreft met name het langdurig contact (dagelijks gedurende langere tijd) met eventuele verontreinigingen als er niet zorgvuldig wordt opgeruimd.

Door het opvolgen van onderstaande adviezen kan blootstelling aan slib voorkomen worden. 

Adviezen

  1. Zorg ervoor dat duidelijk zichtbare lagen of laagjes achtergebleven slib zorgvuldig worden opgeruimd.
  2. Zorg ervoor dat kinderen niet in (met) slib spelen.
  3. Eet geen gewassen (moestuinen e.d.) die onder water hebben gestaan.
  4. Verwijder het zichtbare slib uit moestuinen om ze weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen.
  5. Gebruik overstroomde particuliere waterputten niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
  6. Met vragen over akkerbouw en veehouderij kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In sommige gemeenten is een noodverordening van kracht en is recreëren niet toegestaan in bepaalde gebieden. Gaat u wandelen of anders recreëren in Zuid-Limburg? Check vooraf de website van de betreffende gemeente en/of de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Meer informatie

De unit Medische Milieukunde (MMK) heeft een overzicht met veelgestelde vragen opgesteld. Staat uw vraag hier niet bij, bel dan tijdens kantooruren de unit Medische Milieukunde via 088 - 8805070 of stuur een e-mail naar: milieu@ggdzl.nl

Mentale gezondheidsriscio's

Een onverwachte en schokkende gebeurtenis zoals de enorme wateroverlast van de afgelopen dagen kan van grote impact zijn met mentale klachten tot gevolg. Wanneer het gevaar is geweken en de actiemodus tot rust is gekomen, realiseert men zich pas echt wat er is gebeurd of wat er nog had kunnen gebeuren. De GGD Zuid Limburg regelt Psychosociale Hulpverlening samen met organisaties voor maatschappelijk werk en Slachtofferhulp Nederland. Zij staan klaar om zowel de burger als (zorg)organisaties te voorzien van gepast advies.

Welzijnsorganisaties zijn er om u te helpen 

Bent u getroffen door de wateroverlast en/of wilt u uw verhaal kwijt? Heeft u behoefte aan een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met de maatschappelijk werk organisatie in uw regio.

Voor de regio Maastricht en Heuvelland belt u met Trajekt via 043-7630000. Voor de regio Westelijke Mijnstreek belt u met MIK-PIW Groep via 088-3650600. Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de watersnoodramp. Voor meer informatie over emotionele steun of hulp bij uw schadevergoeding kijkt u op www.slachtofferhulp.nl. 

Veiligheidsmaatregelen en schadeafhandeling

De laatste geëvacueerde personen zijn inmiddels teruggekeerd naar hun woningen. Voor hen is het belangrijk de adviezen van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en van de eigen gemeente op te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weer aanzetten van stroom en het leegpompen van kelders. Ook vindt u hier informatie en tips over de afhandeling van schade. Ga naar www.vrzl.nl of de website van uw gemeente.