U bevindt zich op: Nieuws

Hoogwater en uw gezondheid

21 juli 2021

Wees alert op de mentale en lichamelijke gezondheidsrisico's. Bekijk de adviezen van GGD Zuid Limburg.

De gigantische wateroverlast in delen van Limburg heeft ertoe geleid dat Limburg tot rampgebied werd uitgeroepen. Veel mensen werden geëvacueerd en de materiële schade is immens. Deze gebeurtenis, de schokkende beelden en verdrietige verhalen van familie, vrienden of kennissen kunnen een grote impact hebben op individuen en de samenleving. Naast materiele schade ervaren mensen ook emotionele schade en zijn er gevolgen voor de lichamelijke gezondheid mogelijk. De GGD geeft advies om gezondheidsrisico's te voorkomen. 

Adviezen m.b.t. gezondheidsrisico's 

Het is belangrijk om naast aandacht voor de materiële schade ook alert te zijn op de emotionele schade en de gevolgen voor de lichamelijke gezondheid. Daarnaast heeft de hoge waterstand het ontstaan van slib en watervervuiling tot gevolg. Blootstelling aan slib brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De GGD geeft adviezen om zowel de lichamelijke als mentale gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

>> Bekijk de pagina Hoogwater en gezondheidsrisico's voor alle gezondheidsadviezen

Welzijnsorganisaties zijn er om u te helpen 

Bent u getroffen door de wateroverlast en/of wilt u uw verhaal kwijt? Heeft u behoefte aan een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met de maatschappelijk werk organisatie in uw regio.

Voor de regio Maastricht en Heuvelland belt u met Trajekt via 043-7630000. Voor de regio Westelijke Mijnstreek belt u met MIK-PIW Groep via 088-3650600. Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de watersnoodramp. Voor meer informatie over emotionele steun of hulp bij uw schadevergoeding kijkt u op www.slachtofferhulp.nl. 

Veiligheidsmaatregelen en schadeafhandeling

De laatste geëvacueerde personen zijn inmiddels teruggekeerd naar hun woningen. Voor hen is het belangrijk de adviezen van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en van de eigen gemeente op te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weer aanzetten van stroom en het leegpompen van kelders. Ook vindt u hier informatie en tips over de afhandeling van schade. Ga naar www.vrzl.nl of de website van uw gemeente.