U bevindt zich op: Nieuws

Hoe gaat het met ons?

09 september 2021

GGD Gezondheidsatlas toont nieuwste cijfers over Zuid-Limburgers

Vanaf 9 september staan nieuwe cijfers in de Gezondheidsatlas van de GGD Zuid Limburg. De Gezondheidsatlas bevat een schat aan informatie over hoe het met de jeugd, volwassenen en ouderen in onze regio gaat. Behalve op regioniveau laat de Gezondheidsatlas deze informatie ook op gemeente-, wijk- en buurtniveau zien.

Gezondheidsatlas met schat aan informatie

De Gezondheidsatlas toont uitgebreide cijfers en uitleg over onze gezondheid. Hoe we onze gezondheid ervaren, wordt bepaald door diverse invloeden zoals onze leefstijl, woonomgeving, dagelijkse bezigheden, sociale contacten en hoe we ons redden in het dagelijks leven. De Gezondheidsatlas laat ook zien hoe deze onderwerpen zich ontwikkelen in de afgelopen jaren. Zo worden we ouder, drinken en roken minder, maar kampen veel mensen nog wel met overgewicht en eenzaamheid. Met deze informatie kunnen gemeenten hun beleid maken, onderbouwen en aanscherpen.

Grootschalig onderzoek onder duizenden Zuid-Limburgers

De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op antwoorden van duizenden volwassenen en ouderen op de landelijke gezondheidsmeter van alle GGD-en. Deze gezondheidsmeter wordt eens per 4 jaar afgenomen in heel Nederland.

De laatste meting was een bijzonder moment omdat deze tijdens de coronapandemie in het najaar van 2020 werd ingevuld. De vragenlijst werd ingevuld door 32.000 Zuid-Limburgers. Dit zorgt voor betrouwbare cijfers die een goed beeld geven van de gezondheidssituatie in onze regio.

De eerder verschenen Provinciale rapportage laat zien hoe coronapandemie onze leefstijl beïnvloedt.

Mantelzorg, stress en veerkracht: nieuwe thema’s in de atlas

De Gezondheidsatlas kent een paar nieuwe thema’s. Zo laat de atlas zien hoe veerkrachtig we zijn en hoe we omgaan met stress.

De meeste Zuid-Limburgers zijn veerkrachtig. Zo heeft 78% van de 18-plussers een normale of zelfs hoge veerkracht. Sommige mensen hebben meer moeite om met tegenslag om te gaan. Vooral jongvolwassenen (26%) en 85-plussers (28%) ervaren vaker weinig veerkracht. Zuid-Limburgers tussen de 40-54 jaar zijn het meest veerkrachtig.

Een ander nieuw thema is de beschikbaarheid van mantelzorgers. Hebben we voldoende mensen in onze omgeving die, als dat nodig is, voor ons kunnen zorgen? Een thema dat door de vergrijzing van onze regio steeds belangrijker is. Gelukkig hebben de meeste Zuid-Limburgers een partner, kind of iemand anders in hun omgeving die mantelzorg kan bieden. Toch heeft 12% niemand die hulp kan bieden in geval van gezondheidsproblemen. Van de alleroudsten (85-plussers) zegt zelfs 35% geen mantelzorger te hebben als dat nodig is.

Weten hoe jouw wijk ervoor staat

De Gezondheidsatlas biedt binnenkort de mogelijkheid om met het Wijkdashboard tot op wijk- en buurtniveau te zien hoe de wijk ervoor staat, wat gaat goed en wat kan beter. Dat is interessante informatie voor bewoners maar zeker ook om wijkontwikkelingsplannen te maken.

Samen voor een gezonder Zuid-Limburg

Met de Zuid-Limburgse aanpak Trendbreuk is de regio volop in actie om de gezondheid te versterken. Vanuit deze ontwikkeling zetten de Zuid-Limburgse gemeenten ook in op een gezamenlijk preventieakkoord en streeft elke gemeente een gezonde leefomgeving na. Daarnaast zet nagenoeg elke gemeente zich actief in om eenzaamheid tegen te gaan.

De Gezondheidsatlas laat zien hoe het ervoor staat en waar we in onze regio verder op moeten inzetten voor een gezonder Zuid-Limburg.

Meer informatie: www.gezondheidsatlaszl.nl

Persvragen? Neem contact op met onze persvoorlichters via: Perscommunicatie@ggdzl.nl of bel met: 088 880 5121