U bevindt zich op: Nieuws

Hepatitis A op basisschool in Heerlen

23 november 2017
Hepatitis A bacterie

Bij twee kinderen in de onderbouw van de Sint Martinusschool in Heerlen is hepatitis A  vastgesteld. Hepatitis A, ook wel besmettelijke geelzucht genoemd, kan een ontsteking van de lever veroorzaken.

De GGD is bezig met onderzoek

Op dit moment onderzoekt de GGD Zuid Limburg wat de bron zou kunnen zijn van de besmettingen. Daarnaast neemt de GGD maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat betekent onder andere dat alle kinderen en leerkrachten van de onderbouw (groepen 1 t/m 3) van de basisschool tegen hepatitis A worden ingeënt. Ook mensen die intensief contact hebben met de kinderen met hepatitis A, zoals gezinsleden, zijn al ingeënt. Daarnaast informeert en adviseert de GGD andere professionals, zoals huisartsen.

Wat zijn de klachten?

Klachten die kunnen passen bij een hepatitis A infectie zijn onder andere: koorts, geelzucht, lichtgekleurde ontlasting (grijs-wit) en buikklachten. Soms hebben mensen met hepatitis A weinig of helemaal geen klachten. Vooral bij jonge kinderen is dat het geval.

Mogen kinderen met hepatitis A naar school, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang?

Kinderen bij wie hepatitis A is vastgesteld kunnen tijdens de besmettelijke periode beter thuis blijven. De kinderen waarvan nu vaststaat dat ze hepatitis A hebben, zijn op dit moment thuis.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over hepatitis A kunt u vinden op de website van het RIVM. We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken via onze website.

Mocht u vragen hebben of ongerust zijn, neem dan contact op met de GGD, Unit Infectieziektebestrijding van de GGD Zuid Limburg.