U bevindt zich op: Nieuws

GGD krijgt bijdrage voor project infectiepreventie

31 augustus 2018

De GGD Zuid Limburg heeft van het ministerie van VWS een financiële bijdrage gekregen voor een project op het gebied van infectiepreventie.

De unit Infectieziektebestrijding gaat belemmerende- en helpende factoren in kaart brengen voor het verbeteren van infectiepreventie in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg, de eerste lijn en de veterinaire sector: de Do’s and Dont’s bij infectiepreventie. Barrieres voor infectiepreventie van verschillende beroepsgroepen kunnen zo in kaart worden gebracht.

NIEZT tegen antibioticaresistentie

In dit “Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het ziekenhuis (NIEZT)” project van ruim anderhalf jaar gaan de projectpartners op een gestructureerde manier met ervaringsdeskundigen uit de verschillende sectoren in Limburg en Noord-Brabant in gesprek over infectiepreventie. Infectiepreventie is een belangrijk manier om het toenemende maatschappelijke probleem van (verspreiding van) antibioticaresistentie tegen te gaan. Reden waarom GGD Zuid Limburg ook een actieve partner is in LINK, het Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie NetwerK.

Belemmerende en helpende factoren

Door te weten waar de kansen en de belemmeringen voor infectiepreventie liggen, kunnen toekomstige verbeteracties hierop inspelen. Toekomstige interventies zullen zo een grotere kans van slagen hebben. Wanneer bijvoorbeeld in de zorg geïnvesteerd wordt in deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van handhygiëne, maar wanneer geen voorzieningen aanwezig zijn om handen te wassen, dan is de interventie niet effectief. Door het uitvoeren van dit ‘needs assessment’ in de verschillende sectoren komt ook de samenhang tussen de sectoren in beeld.

Project stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit hoogleraar infectieziektebestrijding Prof. dr. Christian Hoebe, arts infectieziektebestrijding dr. Casper den Heijer en promovendus Mitch van Hensbergen. Begin 2020 presenteren de projectpartners het resultaat.

Meer informatie 

Mitch van Hensbergen, promovendus unit IZB

088-880 54 07

Mitch.vanhensbergen@ggdzl.nl