U bevindt zich op: Nieuws

GGD Gezondheidsmeter 2020

05 november 2020

Hoe gezond is Nederland? Daar komen we alleen achter met uw hulp.

In september kregen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van de GGD voor deelname aan dit grootschalige gezondheidsonderzoek. Inmiddels hebben 50.000 inwoners de vragenlijst ingevuld. Eind oktober is de laatste herinnering gestuurd aan iedereen die nog niet heeft meegedaan.

GGD Gezondheidsmeter 2020

De GGD Gezondheidsmeter 2020 in Limburg maakt deel uit van een groot landelijk gezondheidsonderzoek door alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Wij voeren het onderzoek uit onder volwassenen en ouderen door middel van een vragenlijst. In de vragenlijst staan onder meer vragen over beweeggedrag, slaap, stress, mantelzorg, sociale contacten en kwaliteit van leven. Uw deelname is belangrijk, want met de uitkomsten kijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te helpen verbeteren. 

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder in Nederland. De computer selecteert met behulp van een steekproef wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. Deze selectie van personen wordt door het CBS gedaan. De GGD nodigt alleen die geselecteerde personen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet via deze weg aan dit onderzoek deelnemen.

Privacy deelnemers

Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn personen nooit te herkennen. Het is niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Doet u ook mee?

Heeft u geen vragenlijst ontvangen en wilt u toch mee helpen om de gezondheid van Limburg in kaart te brengen? Via de landelijke website ggdgezondheidsmeter.nl kunt u een open vragenlijst invullen.  De resultaten van de deelnemers aan de open vragenlijst vergelijken we met de resultaten van de deelnemers die een persoonlijke uitnodigingsbrief kregen. Dit leert ons of we in de toekomst kunnen werken met een onderzoek met een open link of met makkelijkere vragen.

Heeft u eind oktober een herinnering gekregen? We zouden het heel fijn vinden als u de vragenlijst in een van de komende dagen invult, graag voor 27 november. U helpt ons daar enorm mee. 

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.