U bevindt zich op: Nieuws

Gezondheids-monitor Jeugd 2019  

13 november 2019

Hoe gaat het met uw zoon of dochter? Heeft hij/zij onze gezondheidsmonitor al ingevuld?

Elke vier jaar doet de GGD onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar: de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd'. De GGD wil inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren in Zuid-Limburg. Met de onderzoeksresultaten adviseert de GGD scholen, gemeenten en de overheid over (lokaal) jeugdgezondheidsbeleid. Als de gegevens verwerkt zijn, worden de resultaten per gemeente gepubliceerd op de ‘Gezondheidsatlas Zuid-Limburg’.  

Hoe verloopt het onderzoek? 

Tijdens een lesuur op school vult de leerling een digitale vragenlijst in via een persoonlijke inlogcode op een beveiligde website. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar de gezondheid, welzijn, leefstijl (o.a. voeding, alcohol, roken, drugs, seksualiteit), vrije tijd en school. Wat betreft privacy: de leerling hoeft nergens zijn naam of geboortedatum in te vullen. Niemand komt te weten welke antwoorden er zijn gegeven. 

Invullen loont ook voor de leerling

Als jongeren de vragenlijst invullen, krijgen ze adviezen die passen bij de antwoorden die ze hebben gegeven: bijvoorbeeld gezondheidstips en links naar internetsites, waar meer informatie te vinden is over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. 
De adviezen zijn alleen in te zien via de kraskaart met inlogcode die de jongere gekregen heeft om mee te kunnen doen aan het onderzoek. 

Het belang van het onderzoek voor gemeenten

Voor gemeenten bieden de resultaten aanknopingspunten voor het bepalen van beleid en het kiezen van prioriteiten. Het uiteindelijke doel van het onderzoek en van beleid is het welzijn van de Zuid-Limburgse jongeren te verbeteren. 

Wat kunnen scholen met de resultaten doen? 

Alle deelnemende scholen krijgen een rapportage met de resultaten van hun eigen leerlingen. Het gaat hier niet om resultaten per leerling, want leerlingen hebben de vragenlijst anoniem ingevuld. De school en de GGD bespreken samen de resultaten en wat er aan gedaan kan worden door middel van preventieactiviteiten. 

Een school kan bijvoorbeeld aan de slag met regelgeving rondom roken en de schoolomgeving volledig rookvrij maken. Of er wordt een watertap in de kantine geplaatst, zodat het makkelijk wordt voor de leerlingen om water te drinken in plaats van zoete drankjes. De vertaling van de onderzoeksresultaten naar concrete activiteiten en schoolgezondheidsbeleid is onderdeel van het adviseringstraject van de Gezonde School