U bevindt zich op: Nieuws

Gezondheid is grenzen-loos

08 mei 2018

Het rapport ‘Op zoek naar de Euregio-factor’ is het vervolg op het rapport De Limburgfactor uit 2015, waarin werd onderzocht hoe de gezondheidsachterstand van Limburg ten opzichte van de rest van Nederland verklaard kan worden.

Het is bekend dat sociaal-culturele en sociaaleconomische factoren in de omgeving invloed hebben op de gezondheidssituatie. De omgeving van Limburg gaat echter over grenzen heen. Vandaar de logische stap om de gehele Euregio Maas-Rijn te betrekken bij onze zoektocht naar aanknopingspunten voor het verbeteren van de gezondheidssituatie.

Het onderzoek Op zoek naar de Euregio-factor’ brengt niet alleen de gezondheidssituatie in de Euregio Maas-Rijn als geheel in kaart, maar ook die van de grensregio’s die hier onderdeel van uitmaken. Er wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe is de gezondheidssituatie in de regio’s van de EMR en van de EMR als geheel?
  • Waarin lijken we op elkaar en waarin verschillen we?
  • Kampen andere grensregio’s in de EMR, evenals Zuid-Limburg, met een gezondheidsachterstand ten opzichte van het land waar zij bij horen?

Het onderzoek ‘De Euregiofactor’ is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg. De Provincie wil dat er in de Euregio, op het gebied van gezondheid intensiever wordt samengewerkt. Met name op de onderwerpen: preventieve gezondheid en participatie, kennisdeling en netwerkontwikkeling voor georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, kennisinstellingen en overheden. De beschreven aanbevelingen en oplossingsrichtingen uit het onderzoek worden tevens meegenomen in het ‘Uitvoeringsplan Verkenning, Limburg is de poort naar Europa’.

Heeft u vragen? Stuur een bericht aan: euregio-factor@ggdzl.nl