U bevindt zich op: Nieuws

Gezonder leven in de stad door overheidsbeleid

23 april 2018

'Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hier meer aandacht aan geeft'. Dit zegt de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’, (PDF, 3,81 MB). Het advies verscheen op 18 april.

Een gezonde leefomgeving is een belangrijk doel van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten moeten hiermee aan de slag in hun omgevingsbeleid. Volgens de Raad kunnen overheden meer gezondheidswinst boeken door in hun omgevingsbeleid niet alleen in te zetten op ‘bescherming’ maar ook op ‘bevordering van de gezondheid’. De leefomgeving moet mensen uitnodigingen tot meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar ontmoeten en meedoen in de maatschappij. Hiermee sluit de Raad aan op het concept van positieve gezondheid.

Hoe boeken we gezondheidswinst?

De Raad adviseert overheden de instrumenten uit de Omgevingswet te gebruiken. “En zoek vanuit gezondheidsperspectief naar meekoppelkansen met thema’s zoals verstedelijking, mobiliteit en klimaatverandering.” Denk aan het terugbrengen van water en groen in de stad, zoals het vervangen van de bestrating van het schoolplein door groen. Deze ingrepen nodigen uit tot gezond bewegen, het verbeteren van sociale contacten. En zorgen er tegelijkertijd voor dat regenwater beter in de grond trekt en weer ten goede komt aan het groen. “Zet in op het onderling leren via pilots en werk multidisciplinair”, zegt de Raad.

Meer informatie