U bevindt zich op: Nieuws

Ga voorzichtig om met antibiotica

18 december 2018
Strips met pillen

De Wereldgezondheids-organisatie ziet antibioticaresistentie als één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van de toekomst.

Antibioticaresistentie is het ongevoelig worden van bacteriën voor antibiotica.  Als GGD Zuid Limburg besteden we veel aandacht aan dit onderwerp.

Wat moet u weten over antibiotica?

Antibiotica werken alleen tegen infecties die veroorzaakt worden door een bacterie. Griep of een flinke verkoudheid worden door een virus veroorzaakt. Antibiotica helpen daarom niet tegen griep.
Als antibiotica te veel of onnodig gebruikt worden, zoals bij griep of verkoudheid, kunnen ze hun werking verliezen. Ziektes door bacteriën kunnen dan onbehandelbaar en daarmee levensgevaarlijk worden. Bijvoorbeeld een blaasontsteking die normaal gesproken gemakkelijk behandeld kan worden.  Ga daarom voorzichtig om met antibiotica: gebruik  alleen antibiotica als het echt nodig is. Overleg hierover met uw arts of behandelaar.

Op de website Daar wordt iedereen beter van kunt u onder andere meer informatie vinden over antibioticaresistentie, uw kennis testen via een quiz en diverse links vinden naar andere websites. Deze website wordt beheerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

GGD Zuid Limburg helpt mee om antibioticaresistentie te beheersen

Naast het beantwoorden van vragen door burgers en artsen die gaan over antibioticaresistentie, neemt de GGD Zuid Limburg deel aan diverse wetenschappelijke projecten zoals I-4-1-Health en NIEZT.
Daarnaast maken we onderdeel uit van het ABR Zorgnetwerk Limburg. Dit is 1 van de 10 zorgnetwerken in Nederland die door het ministerie van VWS in 2016 zijn gestart als regionale aanpak antibioticaresistentie.

Meer informatie

Heeft u meer vragen over infectieziekten, neem dan contact met ons op.