U bevindt zich op: Nieuws

Boosterprik voor niet-mobiel thuiswonenden

13 januari 2022
Eerste Vaccinatie GGDZL

Regionale samenwerking huisartsen en GGD

Hoe zit het met de boosterprik voor niet-mobiel thuiswonenden? De huisartsen in Zuid-Limburg en GGD Zuid Limburg zorgen er samen voor dat deze doelgroep een boosterprik aan huis kan ontvangen. Het gaat specifiek om mensen die thuis wonen en niet zelf of met hulp van iemand anders naar de priklocatie of huisarts kunnen komen.

Samenwerking huisartsen en GGD Zuid Limburg

In Zuid-Limburg schieten een groot aantal huisartsen de GGD te hulp bij het vaccineren van niet-mobiele patiënten. De GGD is ontzettend blij met deze ondersteuning. Doordat de vaccinatie aan huis plaatsvindt is het een arbeidsintensieve opdracht. Waar het de huisarts vanwege drukte niet lukt om patiënten aan huis te vaccineren, draagt de GGD zorg voor het boosteren aan huis.

Wie valt er onder de doelgroep niet-mobiel thuiswonenden?

De huisarts is gemachtigd om mensen aan te melden voor thuisvaccinatie. Wilt u zichzelf of iemand in uw naaste omgeving hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met de huisarts. Onderstaand geven we weer welke mensen van 18 jaar of ouder in aanmerking komen voor een boostervaccinatie aan huis:

  • Mensen die niet zelf óf met hulp van anderen naar de priklocatie of huisarts kunnen komen
  • Mensen die alleen liggend per ambulance vervoerd kunnen worden
  • Mensen die vanwege psychische redenen niet-mobiel zijn

Hulpoproep naasten

Naast het feit dat huisartsen en de GGD thuisvaccinatie verzorgen voor niet-mobiel thuiswonenden, doen we ook een oproep aan buren, vrienden en familie om deze groep patiënten als het enigszins kan naar de GGD priklocatie te brengen. Dit blijft de snelste weg om deze vaak kwetsbare groep te voorzien van een boosterprik.

Boosterprik aan huis

Iedereen die door de huisarts is aangemeld voor een boosterprik aan huis, wordt door de huisarts of de GGD gebeld voor een afspraak. U hoeft niet zelf te bellen. Nadat er telefonisch contact is geweest wordt de afspraak per SMS of e-mail bevestigd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de boostervaccinatie? Kijk op de website van het RIVM of lees de veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld door GGD GHOR Nederland.