Onderzoek Vaals

In november 2021 heeft de GGD Zuid Limburg een onderzoek naar de COVID-19 vaccinatiegraad in de gemeente Vaals uitgevoerd. Alle inwoners in Vaals ontvingen per post een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname was mogelijk t/m 28 november 2021. 

Het onderzoek

Het onderzoek

Om de gezondheid van alle inwoners in Zuid-Limburg te beschermen, bewaken en bevorderen zet de GGD zich in om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen. Voor gemeenten in grensregio’s is de vaccinatiegraad minder goed inzichtelijk. Dit geldt ook voor de Gemeente Vaals. Zo zijn er mogelijk inwoners die zich door werk of om andere redenen in Duitsland hebben laten vaccineren. Deze gegevens zijn niet bij de GGD bekend. Dit kan een vertekenend beeld van de vaccinatiegraad geven. Met dit onderzoek wil de GGD hier meer duidelijkheid over krijgen. Uw deelname aan de enquête helpt daar enorm bij.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Alle inwoners in Vaals ontvangen per post een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Woont u met meerdere personen op één postadres? Dan vragen wij aan alle personen op uw postadres de enquête in te vullen. U kunt uiterlijk t/m 28 november 2021 deelnemen. In het kader van de privacywetgeving is de enquête anoniem. De gegevens zijn niet terug te leiden naar u.  

Resultaten

Resultaten

Herhaaldelijk kwam Vaals in het nieuws als één van de gemeenten met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Echter, uit het onderzoek van de GGD Zuid Limburg blijkt de COVID-19 vaccinatiegraad in Vaals in werkelijkheid ongeveer 20% hoger te liggen. Deze is daarmee in lijn met het landelijk gemiddelde. Veel inwoners van Vaals hebben namelijk hun vaccinatie over de grens gehaald. Aangezien vaccinaties in het buitenland niet automatisch door het RIVM worden geregistreerd, levert dit een vertekend beeld op voor de vaccinatiegraad in deze grensgemeente.

Bekijk het volledige nieuwsbericht. 

Contact

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Kijk op www.ggdzl.nl/coronavaccinatie of stuur een e-mail naar vaccinatie@ggdzl.nl.