U bevindt zich op:Coronavirus  Testen op coronavirus

Testen op coronavirus

Bij klachten die wijzen op COVID-19 wordt een test afgenomen. Contacten vanuit het bron- en contactonderzoek, reizigers uit hoog risico gebieden of wanneer uit de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich ook laten testen als ze géén klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Voor de mensen die in quarantaine zitten geldt: als uw testuitslag negatief is, mag u uit quarantaine. Krijgt u na een negatieve testuitslag nog klachten, laat u zich dan opnieuw testen.

Aanmelden voor test

Aanmelden voor test

Iedereen die (milde) klachten heeft passend bij het coronavirus kan online of via het landelijke telefoonnummer een afspraak maken. Dit nummer is bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur. 

0800 - 1202 

Landelijk Coronatest Prioriteitsnummer

Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

0800 - 8101

Uit de test blijkt of iemand op dit moment besmet is met COVID-19 en niet of hij het gehad heeft. Voor het maken van een afspraak worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten, of u de afgelopen 2 weken gewerkt heeft en in dat geval uw beroep. Ook wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis, behalve om zich te laten testen en wacht thuis de uitslag af.

Uitslag test

Uitslag test

Een snelle uitslag na een test op COVID-19 is van belang. Bent u getest? Dan is ons streven om u binnen 48 uur na testafname telefonisch te informeren over de uitslag. 
Als u na 48 uur nog niet bent gebeld over de uitslag dan kunt u bellen naar onze Corona-informatielijn of het contactformulier invullen om de uitslag op te vragen. U kunt de uitslag ook zelf digitaal opzoeken via de landelijke website coronatest.nl. Dit kan alleen met DigiD inlog.

Als er sprake is van een besmetting met corona start de GGD het bron- en contactonderzoek. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact met de zieke huisgenoot.

In deze folder staat informatie over de uitslag van de test en wat er de komende dagen van u wordt verwacht:

Testen van kinderen

Testen van kinderen

Wanneer uw kind klachten heeft die passen bij corona, kan hij of zij getest worden. Laat uw kinderen in ieder geval testen bij

  • veel hoesten, koorts en of benauwdheid
  • corona-gerelateerde klachten na contact met iemand met corona.

Voor het testen van uw kind (t/m 12 jaar) maakt u een afspraak via onze corona informatielijn  088 - 880 5005. Hier kunt u ook terecht bij vragen over de manier waarop kinderen getest worden of met twijfels over het testen van uw kind van 0 t/m 6 jaar bij verkoudheidsklachten.

Verandering testbeleid kinderen

Het testbeleid voor kinderen is in januari 2021 aangepast. Kinderen onder de 12 hoefden meestal niet getest te worden. Door deze kinderen nu wel te testen, is beter te zien of de nieuwe variant van het coronavirus zich via kinderen verspreidt.

Kinderen op de middelbare school

Voor middelbare school leerlingen (en jongeren t/m 17 jaar) gelden dezelfde regels als voor volwassenen bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Kinderen van 16 of 17 mogen ook zelf bellen. Heeft uw kind al een DigiD? Dan kunnen u of uw kind ook online een afspraak maken.

Chronische luchtwegklachten kind

Het is niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers contact opnemen via de informatielijn van de GGD. In de beslisboom verkouden kind  kunt u aflezen of een kind toegelaten mag worden op kinderopvang/school.

Meer informatie:

Antigeen sneltesten bij GGD testlocatie

Antigeen sneltesten bij GGD testlocatie

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het beleid bepaald ten aanzien van de afname van antigeen sneltesten. Het OMT is gevraagd advies te geven over de inzet van sneltesten voor personen die én behoren tot een medische risicogroep, én die milde klachten hebben. Volgens dit advies mag deze doelgroep desgewenst gewoon getest worden met een antigeen sneltest, als zij daarvoor een afspraak bij een testlocatie hebben. Het is niet nodig dat zij extra getest moeten worden met een reguliere PCR-test.

Mensen uit risicogroepen worden wél gewezen op het belang dat zij zich bij verergering van de klachten melden bij hun huisarts. In het geval dat zij na aanleiding hiervan in zorg terechtkomen, is het advies er wél hen te hertesten met een PCR-test. Dit kan dan via de zorgverlener.

Dit advies geldt dus niet voor personen met ernstige klachten, medische risicogroepen die de huisarts of een andere behandelaar raadplegen, en bij patiënten in zorginstellingen die veelvuldig in contact staan met andere kwetsbare groepen. Zij melden zich bij de behandelend arts en komen in aanmerking voor PCR.

Bent u zorgmedewerker?

Dan blijft gelden dat u een testafspraak kan inplannen via het landelijke prioriteitsnummer 0800-8101. U krijgt dan gegarandeerd een reguliere PCR-test. Maak via dit nummer ook een afspraak voor een hertest als u zich per ongeluk tóch heeft laten testen met een antigeen sneltest. U doet dit omdat een antigeen sneltest iets minder gevoelig is dan een reguliere PCR-test en het voor zorgmedewerkers verstandig is om extra zekerheid te hebben.

Voor een ieder geldt: maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem dan altijd contact op met de huisarts of huisartsenpost.

Testen grenspendelaars

Testen grenspendelaars

Duitsland heeft Nederland aangewezen als hoogrisicogebied. Sinds 6 april moeten reizigers uit Nederland een negatief testbewijs bij zich hebben als zij Duitsland willen bezoeken. Nederland raadt niet-noodzakelijke reizen naar Duitsland af.

Nederlandse grensarbeiders of mensen die een andere dringende reden hebben om in Duitsland te zijn, kunnen zich sinds 17 april jl. gratis op corona laten testen in Duitsland. Voor Duitse werkgevers geldt ook de wettelijke verplichting om diens medewerkers die niet thuiswerken tweemaal per week een test aan te bieden. Als frequente grenspendelaar mag u de grens dus oversteken voordat u de test doet. De testen zijn alleen bedoeld voor mensen die geen coronasymptomen hebben.

Geldigheidsduur testen

In de hoofdregel geldt dat de test op het negatieve testbewijs niet langer dan 48 uur geleden mag zijn afgenomen. Voor grenspendelaars die om noodzakelijke redenen frequent in Duistland moeten zijn, geldt dat hun testbewijs - in afwijking op de hoofdregel - 72 uur geldig is, zodat zij zich in een normale werkweek tweemaal hoeven te laten testen.

Testlocaties

  • De Koumen 146 in Hoensbroek

Deze testlocatie is geopend van 6 mei tot en met ten minste 30 juni a.s. of eerder als de Duitse overheid de testverplichting opheft. Hier kunnen grenspendelaars terecht voor een gratis coronatest. Aanmelden is verplicht op grenstesten.nl.​​​​​​​ 

De GGD Zuid Limburg test uitsluitend om het coronavirus op te sporen. De GGD verstrekt geen negatieve testbewijzen om te kunnen reizen.

Testlocaties Duitsland

Commerciële testlocaties Nederland

U kunt tegen betaling ook terecht bij commerciële teststraten.

Meer informatie