U bevindt zich op:Coronavirus Informatie als u positief getest bent  GGD Contact app

Privacyverklaring GGD Contact

Laatst bijgewerkt:  17 december 2020. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

Er zijn 25 GGD’en in Nederland. Onder welke GGD u valt is afhankelijk van uw woonplaats, kijk voor een overzicht op: www.ggd.nl. Vijf GGD’en bieden het gebruik van GGD Contact aan. Als u in één van deze vijf regio’s woont, kunt u GGD Contact gebruiken. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan bij het gebruik van GGD Contact. Elke GGD is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via GGD Contact.

Meer info over de app

Meer info over de app

De oplossing GGD Contact is bedoeld om de bron- en contactopsporing dat door de GGD’en wordt uitgevoerd te ondersteunen. Door de app te gebruiken kunt u uw contacten via de app met de GGD delen. U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van gegevens gebeurt geheel vrijwillig. Zonder uw medewerking kan de GGD echter geen bron- en contactopsporing doen. 

Werking app

GGD Contact bestaat uit een app, datasluis en webportal. De app draait op uw smartphone. De datasluis en het webportal draaien op een server van een hostingpartij van uw GGD. Tijdens uw telefoongesprek met uw GGD krijgt u een activatiecode voor de app. Naar aanleiding van uw telefoongesprek met uw GGD maakt uw GGD een lijstje met uw contacten die u verder kunt aanvullen. Na activatie van de app verschijnt dit lijstje in de app op uw smartphone. Vanuit het adresboek van uw smartphone kunt u gegevens kopiëren naar de app.

U kunt de gegevens ook handmatig invullen in de app en vervolgens naar uw GGD versturen. Ook is het mogelijk om nieuwe contacten aan het lijstje toe te voegen. Van deze contacten moet u dan zelf de risicocategorie bepalen aan de hand van een aantal vragen.

Na het delen komen de gegevens via de datasluis (een doorgeefluik voor gegevens) in het webportal terecht. Tot 48 uur na activatie kunt u zo vaak gegevens delen als u wilt. Eenmaal verstuurde gegevens kunt u niet meer zelf terughalen. Via het webportal kan uw GGD uw gegevens inzien en bewerken. Vanuit het webportal worden de gegevens verplaatst naar de interne systemen van uw GGD. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gegevensverwerkingen met GGD Contact en niet op gegevensverwerkingen met de interne systemen van uw GGD.

Doel

Doel

Het doel van de app ‘GGD Contact’ is om het aantal uur dat de GGD per besmet persoon besteedt aan bron- en contactopsporing te verminderen, waardoor GGD voor meer besmette personen bron- en contactopsporing kan uitvoeren. Door gebruik te maken van GGD Contact draagt u hieraan bij. Met GGD Contact kunt u gegevens over mensen die mogelijk door u zijn besmet verstrekken aan uw GGD. Het gaat om contactgegevens en besmettingsrisico. 

Deelnemende GGD'en praktijktest

Deelnemende GGD'en praktijktest

Rechtsgrond

Rechtsgrond

De verwerking van persoonsgegevens via GGD Contact is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang die aan uw GGD is opgedragen, namelijk het uitvoeren van bron- en contactopsporing. Deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (artikel 6 lid 1 sub e jo. 9 lid 2 sub i Algemene verordening gegevensbescherming jo. artikel 6 lid 1 sub c Wet publieke gezondheid).

Ontvangers

Ontvangers

Uw GGD ontvangt de gegevens die u met GGD Contact verstuurt. De hostingpartij van de datasluis en het webportal verwerkt uw gegevens. Alleen als dat nodig is om een probleem met de datasluis of webportal op te lossen, mag de hostingpartij gegevens bekijken. Uw gegevens zijn versleuteld, waardoor de hostingpartij deze niet kan zien. Het ministerie van VWS treedt op als contractspartij tussen uw GGD en de hostingpartij, maar heeft geen toegang tot de gegevens.

Bewaartermijnen

Bewaartermijnen

De gegevens in de app op uw smartphone worden bewaard zolang u dat wilt. U kunt de gegevens zelf uit de app verwijderen. Als u de app verwijdert, verwijdert u daarmee ook alle gegevens. De gegevens in de datasluis worden na 48 uur automatisch verwijderd. De gegevens in het webportal worden na twee weken automatisch verwijderd.

Uw rechten

Uw rechten

U heeft het recht uw GGD te verzoeken om inzage in de gegevens. Ook kunt u uw GGD vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Tot slot kunt u ook vragen om de gegevensverwerking te beperken en kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de gegevens. De GGD zal niet altijd aan uw verzoeken kunnen voldoen, omdat de GGD een wettelijke taak heeft tot bron- en contactopsporing. Eenmaal verstuurde gegevens kunt u niet meer zelf terughalen. Uw GGD zal een verzoek alleen toewijzen als dat de bron- en contactopsporing niet belemmert. Via de online formulieren op de website van uw GGD kunt u een verzoek indienen.

GGD Contact maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Klachten

Bij vragen of klachten over GGD Contact kunt u contact opnemen met uw eigen GGD. Uw GGD heeft hiervoor een interne klachtenprocedure. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: