U bevindt zich op:Coronavirus GGD & Hulpaanbod

GGD & Hulpaanbod

14 december 2021


GGD Zuid Limburg is ontzettend dankbaar voor alle mensen en organisaties die aanbieden te willen helpen in de COVID organisatie. Mede dankzij de vele reacties op de openstaande vacatures en diverse regionale samenwerkingen, lukt het de GGD de boostercampagne in Zuid-Limburg in de hoogste versnelling te zetten. Het is belangrijk deze hulp aanbiedingen in goede banen te leiden, maar ook transparant te zijn over het feit dat de GGD niet van al het aanbod gebruik kan maken.

Hartverwarmend

De GGD staat wederom voor een gigantische opdracht: voor het einde van het jaar alle 60-plussers een boosterprik aanbieden en op grootschalig niveau blijven testen en bron- en contactonderzoek uitvoeren. De omvang van de opdracht is niet onopgemerkt is gebleven in de samenleving. De afgelopen weken mochten we namelijk veel hulp aanbiedingen ontvangen, zowel van organisaties als individuen. Het is hartverwarmend om te zien uit hoeveel verschillende en soms onverwachte hoeken we hulp krijgen aangeboden. Het geeft ons een boost om deze forse klus te klaren.

Routing vacatures

Wanneer de GGD voor bepaalde rollen en taken hulp nodig heeft, wordt er altijd een vacature opengezet. De vacature brengt de gewenste bevoegdheden en bekwaamheden in kaart. Op deze manier kan de GGD aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen en blijft de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. Op de website www.ggdzl.nl/vacatures staat een actueel overzicht van de openstaande vacatures. De GGD adviseert mensen die willen helpen, te reageren via de openstaande vacatures.

Ook bestaat er een landelijk initiatief waar mensen die eerder voor de GGD werkten of bevoegd zijn om te vaccineren zich kunnen melden: www.ggdreservisten.nl. Afhankelijk van de behoeften in de regio’s worden de aanmeldingen verdeeld over de GGD’en. 

Routing vrijwilligers

Wij begrijpen dat mensen ook op vrijwillige basis hulp willen aanbieden. Echter gezien de grootschaligheid van de opdracht werkt de COVID-organisatie van GGD Zuid Limburg helaas niet met vrijwilligers. Enerzijds omdat de GGD moet voldoen aan scholingen en wettelijke verplichte controles, anderzijds omdat er een hoge mate van verantwoordelijkheid bij de functies komt kijken. Het gaat om zorgvuldige processen waarbij we werken met patiënt- en persoonsgegevens. Ook is het plantechnisch niet mogelijk om mensen voor enkele uren per week in te roosteren.

Het komt voor dat de GGD mensen – ondanks de goede bedoelingen – moet teleurstellen. Iets wat we heel vervelend vinden. Daarom vinden wij het belangrijk hier transparant over te zijn. Graag wijzen we mensen die zich als vrijwilliger aanbieden op andere mogelijkheden. Zo zijn er in Limburg veel andere organisaties die behoefte hebben aan extra handen. Zorg aan Zet heeft de website www.helpdezorglimburg.nl ontwikkeld, een plek waar zorgorganisaties oproepen voor vrijwilligers plaatsen. Ook kunnen (oud)-zorgprofessionals kunnen zich inschrijven via www.nationalezorgreserve.nl.