U bevindt zich op:CoronavirusAangepaste dienstverlening GGD Toezicht Kinderopvang

Toezicht Kinderopvang

Op advies van de Rijksoverheid zijn per 5 juni 2021 versoepelingen ingegaan. Daarom is ook het landelijke advies ‘Kaders voor toezicht op de kwaliteit kinderopvang in verband met corona’ aangepast. Wij volgen dit advies.

Op welke wijze houdt de GGD toezicht? 

Vanaf maandag 7 juni vinden de inspectieonderzoeken weer zoveel mogelijk op reguliere wijze plaats. Dat betekent dat bij alle voorzieningen, zo veel mogelijk, weer locatiebezoek zal plaatsvinden. Uiteraard alleen indien dit verantwoord en veilig is voor de volksgezondheid en de eigen gezondheid. Incidenteel kunnen enkele inspectieonderzoeken nog op digitale wijze plaatsvinden.

Wat kunt u van ons verwachten tijdens een inspectieonderzoek op locatie?

Uiteraard komen wij enkel op locatiebezoek als wij zelf gezond zijn. Tijdens de inspectie zal de toezichthouder het bezoek zo kort mogelijk houden. Documenten kunnen via email aangeleverd worden. Sommige zaken proberen we na het inspectiebezoek, telefonisch of via teams te bespreken.

Tijdens de inspectie nemen we de volgende maatregelen, om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, in acht:

- Wij schudden geen handen tijdens ons bezoek;
- Wij dragen geen mondmasker, tenzij de situatie op de locatie erom vraagt;
- Wij houden 1,5 meter afstand van andere volwassenen;
- Wij wassen of desinfecteren onze handen zowel voor- als na het bezoek;
- Voordat we binnenkomen informeren we naar de genomen maatregelen op uw locatie, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Bij het inspecteren is er dus aandacht voor de nieuwe werkelijkheid waar zowel de kinderopvang als het toezicht zich in bevinden. Uiteraard blijft onverminderd van kracht dat u als houder de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving, ondanks de bijzondere situatie, dient te waarborgen. Hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk.

Zie ook: www.veranderingenkinderopvang.nl