U bevindt zich op:Coronavirus Aangepaste dienstverlening GGD  Toezicht Kinderopvang

Toezicht Kinderopvang

Het basisonderwijs, de kinderdagopvang (0 – 4 jaar) en gastouderopvang (0 – 12 jaar) zijn weer geopend sinds maandag 8 februari. De voorzieningen voor buitenschoolse opvang (BSO) blijven gesloten. Kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen en kwetsbare kinderen kunnen wel gebruik maken van noodopvang bij hun reguliere BSO locatie, voor de reguliere uren.  

Voor alle kinderopvang voorzieningen en ook noodopvang van de BSO gelden de reguliere kwaliteitseisen van de Wko. Een uitzondering hierop geldt voor het opvangen van kinderen van de BSO noodopvang bij een andere BSO locatie van de houder. Dit staat op de website van de Rijksoverheid.

Op welke wijze houdt de GGD toezicht? 

Onze toezichthouders pakken het reguliere toezicht op de dagopvang en gastouderopvang geleidelijk weer op. Bij de BSO noodopvang houden we toezicht door ‘Vinger aan de pols’ en ‘signaalgestuurd toezicht’. Indien er zorgen zijn over de kwaliteit of de organisatie van een BSO noodopvang, kan de toezichthouder een onderzoek starten.  

Het advies is dat toezicht vooralsnog op afstand plaatsvindt, tenzij de toezichthouder locatiebezoek noodzakelijk vindt voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit. Ook bij zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen wordt een onderzoek op locatie uitgevoerd. Bij die afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico’s voor de eigen gezondheid mee.

Ook onder de huidige omstandigheden is de houder verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk.