U bevindt zich op:CoronavirusAangepaste dienstverlening GGD Inspecties seksbedrijven

Inspecties seksbedrijven

Door de versoepeling van coronamaatregelen zijn alle contactberoepen weer toegestaan, dus sekswerkers mogen sinds 19 mei weer aan werk met inachtneming van de RIVM richtlijnen. 

Om het virus onder controle te houden is het noodzakelijk de maatregelen van het RIVM na te leven. De ondernemer, medewerker en de klant bespreken middels een gezondheidscheck of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de ondernemer/medewerker en andere klanten. Men neemt algemene hygiëne-maatregelen in acht.
Er is een algemeen kader voor contactberoepen waar men aan moet voldoen. Elke branche dient dit kader verder toe te spitsen of aanvullende protocollen op te stellen.
De maatregelen van de overheid kunnen op elk moment dat daar aanleiding toe is, worden aangepast.

De inspecteur neemt contact met u op om de inspectie uit te voeren.