U bevindt zich op:Burgers Milieu  Vocht en schimmels

Uw huis ventileren

De lucht in huis (het binnenmilieu) is vaak ernstig verontreinigd. Dat heeft voor een deel te maken met het huis zelf.  Bijvoorbeeld met de gebruikte bouwmaterialen en met hoe het huis is geïsoleerd. In een vochtige woning kan schimmel ontstaan. De belangrijkste oorzaken van veel vocht in een woning zijn:

  • Bouwtechnische oorzaken.
    Voorbeelden hiervan zijn condensatie op niet-geïsoleerde buitenmuren of ramen met enkel glas, een vochtige kruipruimte, regendoorslag en lekkages.
  • Gedrag van bewoners. 
    Door alledaagse activiteiten in huis komt vocht (waterdamp) vrij.  Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het douchen, koken, drogen van de was, schoonmaken en afwassen.

Om schimmels in uw woning te bestrijden, moet de oorzaak van het vochtprobleem aangepakt worden.  Vocht en schimmels in uw woning kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, hoesten, benauwdheid en irritatie van ogen, neus en keel.  Door te ventileren wordt de vochtige en vervuilde lucht afgevoerd naar buiten.
 

Vragen over binnenmilieu?

Heeft uw huurwoning bouwtechnische gebreken, zoals een lekkage? Vraag  de verhuurder om maatregelen te nemen. Neem bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts. Hebt u een vraag over binnenmilieu en gezondheid? Neem dan contact op met GGD Zuid Limburg.

Filmpjes over vocht in huis

Meer weten en zelf aan de slag? Bekijk deze filmpjes van GGD Haaglanden.

Hoe voorkomt u teveel vocht in huis?

In dit filmpje ziet u hoe u vochtproblemen kunt voorkomen.

Hoe ventileert u uw huis?

In dit filmpje ziet u hoe u uw huis kunt ventileren.

Hoe herkent u vocht in uw huis?

In dit filmpje kunt u zien hoe u vocht in huis herkent.
      

Waar komt dat vocht vandaan?

In dit filmpje kunt u zien waar vocht in huis vandaan kan komen.