U bevindt zich op:Burgers Milieu  Laagfrequent geluid

Wat is laagfrequent geluid (LFG)?

Vaak wordt LFG omschreven als een lage bromtoon, als het gedreun van een draaiende wastrommel of als het geluid van een gedempt dieselaggregaat. Een aantal  mensen dat constant een bromtoon hoort, heeft daar last van. Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen.

De meeste mensen horen dit geluid niet. Dat komt vooral doordat de bromtoon tamelijk constant aanwezig is. Tegelijkertijd zijn meestal ook hogere, minder constante, geluiden aanwezig. De hogere geluiden vallen meer op waardoor men laag frequent geluid niet altijd hoort.

Meer vragen over laagfrequent geluid

Wat is het probleem als je last hebt van LFG?

Mensen die klagen over laagfrequent geluid (LFG), horen dit geluid constant. Ze omschrijven het als een drukkend of trillend gevoel op de oren, het hoofd, de keel of de borst. Dit kan leiden tot stress en hierdoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Omdat niet iedereen de bromtoon hoort, worden mensen die hier last van hebben niet altijd serieus genomen.
      

Waar komt het geluid vandaan?

Laagfrequent geluid (LFG)  is bijna overal aanwezig. Binnenshuis komt het geluid bijvoorbeeld van de computer, wasmachine, koelkast of verwarmingspomp. Buitenshuis gaat het vaak om motoren van vrachtauto’s, boten of vliegtuigen, maar ook om transformatoren, koel- en airco-installaties. Vaak is het moeilijk om de oorzaak van laagfrequent geluid buitenshuis te vinden.

Wat kan er aan gedaan worden?

Alleen wanneer de wettelijke normen overschreden worden, kunnen gemeenten of Provincie maatregelen nemen. Zelfs wanneer een bron buiten de woning wordt gevonden is een oplossing soms moeilijk. In veel gevallen is degene die last heeft van het geluid aangewezen op de bereidwilligheid van de veroorzaker.

Hoe kun je LFG meten?

Metingen zijn ingewikkeld en kostbaar. Ze moeten meestal ’s nachts gedaan worden; andere geluiden uit de omgeving zouden de uitslag van de metingen kunnen beïnvloeden.

Kan een medische reden de oorzaak zijn van het horen van LFG?

Als je last hebt van laagfrequent geluid kan dat ook een medische oorzaak hebben. Mensen die last hebben van oorsuizen (tinnitus) horen geluiden als fluiten, suizen, piepen, brommen en zoemen, zonder dat er een uitwendige bron is. De huisarts kan u verwijzen naar een KNO-arts (keel-neus-oor) voor nader onderzoek. Daarnaast kunt u met een verwijzing ook bij Adelante terecht voor een onderzoek naar lichamelijke oorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

In de brochure “Ik hoor een bromtoon” staan tips en adviezen om de overlast door laagfrequent geluid te verminderen. Als u in Limburg woont, kunt u voor klachten over geluid in uw omgeving terecht bij de Provincie Limburg. Voor begeleiding bij het oplossen van uw klachten kunt u ook contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zuid Limburg.

Bel of mail ons Contact