U bevindt zich op:Burgers Milieu  Asbest

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een natuurlijk materiaal. Tot in de jaren ‘80 werd het vaak verwerkt werkt in bouwmaterialen zoals in golfcementplaten. Sinds 1993 is het verboden om asbest toe te passen omdat het inademen van asbestvezels gevaar kan opleveren voor de gezondheid.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Asbestvezels kunnen in de lucht terecht komen wanneer asbest in slechte staat verkeert of beschadigd wordt bij bijvoorbeeld boren, zagen of schuren. Als de  losse vezels die in de lucht zweven ingeademd worden, kunnen zij diep in de longen doordringen. Langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) of stoflongen veroorzaken.

Het gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van het aantal vezeltjes dat mensen inademen. Met name mensen die jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbestvezels inademen, lopen een echt risico. Het kan tientallen jaren duren, voordat men daadwerkelijk ziek wordt. De kans dat iemand kanker of stoflongen krijgt door een eenmalige blootstelling aan een hoge concentratie asbestvezels, bijvoorbeeld bij een brand, is verwaarloosbaar klein.

Verbod op asbestdaken vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering. Meer informatie kunt u vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Asbest verwijderen

Bij het verwijderen van asbest kunnen asbestvezels vrijkomen. Daarom gelden voor het verwijderen van asbest strenge voorschriften. Als u zelf asbest uit uw woning wilt verwijderen is het belangrijk dit zorgvuldig te doen. 

Meer vragen over asbest

Hoe is asbest te herkennen?

Op breukvlakken en bij beschadigingen is aan de vezelachtige structuur vaak te zien of het om materiaal gaat waar asbest in zou kunnen zitten. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur, maar het kan er ook lichtgrijs tot donkergrijs zijn. Alleen onderzoek onder een microscoop kan bewijzen of het materiaal of product echt asbest bevat.

Wat is het effect van asbest op de gezondheid?

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker of stoflongen. Langdurig inademen van een grote hoeveelheid asbestvezels vergroot de kans op ziekte. Door een eenmalige hoge blootstelling aan asbest (zoals kan gebeuren na een brand met asbest) is de kans op het krijgen van kanker of stoflongen verwaarloosbaar klein. Maar het advies blijft; vermijd zo veel mogelijk contact met asbest. Neem daarom de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk in acht.

Het échte risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dat was vooral vroeger vaak het geval in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd.  

Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico?

Nee, er is geen extra risico voor zwangere vrouwen. Er is geen risico voor het ongeboren kind.

Lopen kinderen meer risico dan volwassenen?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels. Ze vormen wel een risicogroep, omdat ze nog een lang leven voor zich hebben. Na blootstelling dragen ze de ingeademde asbestvezels langer in hun lichaam, die tientallen jaren later schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Kinderen lopen meer risico in aanraking te komen met asbest als ze met brandresten spelen. Het is daarom belangrijk uw kind op een schone plek te laten spelen.

Ik woon al jaren in een woning met asbest. Heb ik risico gelopen?

In meer dan de helft van alle woningen zit asbest. Alleen als er losse asbestvezels vrij komen die u kunt inademen, ontstaat er risico voor de gezondheid. Uit stevig, 'hechtgebonden' asbest in platen van asbestcement komen alleen vezels vrij als de platen beschadigd worden. Meestal bevat de lucht in woningen weinig asbestvezels, niet veel meer dan de buitenlucht. Als de asbest niet beschadigd is, is het gezondheidsrisico gering .

Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken?

Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels afgevoerd.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

U kunt niets doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat dit van invloed is op uw gezondheid, is verwaarloosbaar klein.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Bij brand kan het zijn dat u in de rook heeft gestaan waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen vanzelf.

Hoe weet ik of ik asbest heb ingeademd?

Dat is lastig te zeggen. Overal zitten kleine beetjes asbestvezels in de lucht. Iedereen ademt altijd asbestvezels in. Daarom heeft iedereen asbestvezels in het lichaam. Hoeveel vezels dat zijn, is niet te onderzoeken. Er is geen test voor. Asbestvezels zijn niet zichtbaar op röntgenfoto’s.

Het werken met asbest is verboden. Hoe kan het dat er toch nog asbest is?

Veel gebouwen zijn in een tijd gebouwd, toen het gebruik van asbest nog niet verboden was. De risico's die asbest opleveren voor de gezondheid waren toen nog niet bekend. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om producten die asbest bevatten te gebruiken.

Mensen die asbest opruimen, dragen beschermende kleding. Moet ik ook beschermd worden?

Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding dragen. Voor u zelf is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts.