U bevindt zich op: Home /Burgers /Milieu / Advies over milieu en gezondheid

Advies over milieu en gezondheid

Met vragen over het milieu en uw gezondheid kunt u terecht bij de GGD Zuid Limburg. Voorbeelden van vragen zijn:

  • We hebben vocht in huis. Hoest mijn kind daarom zoveel?
  • Ik woon vlakbij een drukke snelweg. Is dat slecht voor mijn gezondheid?
  • Hier in de buurt staat een GSM-antenne. Kunnen we daar kanker van krijgen?

Soms kan de GGD uw vraag meteen beantwoorden. Andere keren is een huisbezoek noodzakelijk om de situatie goed te kunnen beoordelen. Ook kan het nodig zijn om te overleggen met bijvoorbeeld de gemeente of de woningbouwvereniging. Samen met u probeert de GGD tot een oplossing te komen.

Wat doet de GGD nog meer?

De GGD Zuid Limburg adviseert de inwoners van Zuid-Limburg over hoe ze risico's voor de gezondheid door het milieu kunnen voorkomen of zo klein mogelijk kunnen houden. De GGD geeft ook advies aan bijvoorbeeld gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen. Het gaat dan onder andere om:

  • verontreiniging van bodem, lucht en water;
  • het binnenmilieu in huizen, scholen en kinderdagverblijven;
  • hinder door bijvoorbeeld stank en geluid;
  • bezorgdheid om straling van hoogspanningsleidingen en GSM/UMTS-antennes;
  • asbest en bestrijdingsmiddelen.

Gevaarlijke stoffen

Als er risico's voor de gezondheid ontstaan doordat er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een ontploffing, adviseert de GGD over de maatregelen die moeten worden genomen om deze risico's zo klein mogelijk te houden.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data