U bevindt zich op:Burgers Milieu en gezondheid  Rook bij een brand

Rook bij een brand

Het inademen van rook bij een brand kan gezondheidsklachten veroorzaken. Schone rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, tuinafval, papier, schoon hout, kaarsen, wierook of tabak. Zodra een behoorlijke hoeveelheid rook wordt ingeademd, kunnen gezondheidsklachten ontstaan.

Of u gezondheidsklachten van de rook krijgt, is onder andere afhankelijk van hoe lang u de rook heeft ingeademd.

 • U kunt last krijgen van prikkeling van keel en luchtwegen, met als gevolg hoest. Meestal gaat dit vanzelf over.
 • U kunt last hebben van een benauwd gevoel en kortademigheid; met name als u al last had van (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma.
 • Wanneer koolmonoxide vrijkomt, loopt u een ernstig risico op rookvergiftiging.
 • Aan het inademen van rook kunt u een overgevoeligheid van de luchtwegen overhouden. Dit kan maanden en zelfs jaren duren.

Er is een brand in de buurt: wat moet ik doen?

Er is een brand in de buurt: wat moet ik doen?

De wind kan de rook verspreiden, zodat u de vrijkomende rook kunt zien en ruiken. Om
gezondheidsrisico’s te voorkomen, is het beter om voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld: 

 • Blijf uit de rook. In iedere rookwolk zitten veel schadelijke stoffen; in rook van natuurbranden, in rook van gebouwbranden en in rook van 'chemische' branden.
 • Waarschuw en help mensen in uw omgeving om uit de rook te blijven.
 • Zorg dat u in en rondom uw woning geen rook inademt.
 • Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel uw ventilatiesysteem uit.
 • Houd de diverse informatiekanalen in de gaten.

Wat kan ik doen om zo min mogelijk rook in te ademen?

Wat kan ik doen om zo min mogelijk rook in te ademen?

Ga niet naar de brand kijken. Kunt u nergens naar binnen, ga dan zo staan dat de wind/rook niet naar u toe waait, maar van u af; ’bovenwinds’. Blijf zo kort mogelijk in de rook en lever daar geen overbodige inspanning. Hoe meer inspanning, des te meer lucht u inademt en dus ook hoe meer rook u inademt.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook?

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook?

Door het inademen van rook kunt u last hebben van:

 • hoesten als gevolg van een geïrriteerde keel;
 • prikkeling van de ogen en/of van de bovenste luchtwegen.
 • hoofdpijnklachten.

Hoe meer rook u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart.

Inademen van rook kan ook benauwdheidsklachten en piepen veroorzaken. Maar dat laatste is afhankelijk van de gevoeligheid. COPD-patiënten of kinderen zullen hier eerder last van krijgen. Zodra u zich in frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt, verdwijnen deze klachten vaak weer snel. Als dit niet het geval is of als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Irritatie van de ogen kan verdwijnen door de ogen te spoelen met lauw water.

Bij een brand kunnen ook andere stoffen vrijkomen zoals asbest of dioxinen. Als dat het geval is, zullen specifieke maatregelen getroffen moeten worden. De gemeente zal tijdens en na de brand hierover informeren.

Bel of mail ons Contact