U bevindt zich op:Burgers Milieu en gezondheid  Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging

Als u lucht inademt, ademt u ook de stoffen in waarmee die lucht vervuild is. Deze stoffen komen direct in aanraking met uw luchtwegen. Dat kan effect hebben op uw gezondheid.

Gezondheidseffecten op korte termijn:

 • luchtwegklachten zoals hoesten, piepen, kortademigheid, geïrriteerde ogen.

Gezondheidseffecten op langere termijn:

 • ontstaan en verergering van luchtwegklachten (waaronder astma);
 • ontstaan en verergering van hart- en vaatziekten;
 • vroegtijdig overlijden.

Meer vragen over luchtverontreiniging

Krijgt iedereen klachten door vervuilde lucht?

Sommige mensen zijn gevoeliger voor luchtverontreiniging dan andere mensen. Hierdoor krijgen zij eerder gezondheidsklachten. Vooral ouderen, zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een hart- en/of vaatziekte of longziekte zijn extra gevoelig voor vervuilde lucht. Bij deze laatste groep treedt dan een verergering van de klachten op. Hun longfunctie vermindert bijvoorbeeld verder of ze krijgen hevigere of meer astma-aanvallen. Ook gezonde mensen kunnen klachten krijgen door vervuilde lucht

Welke stoffen in de lucht kunnen klachten geven?

De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen zijn fijn stof, stikstofdioxide, roet en ozon:

 • Fijn stof geeft de meeste gezondheidsklachten. Het is een verzamelnaam voor met het oog onzichtbare deeltjes die in de lucht zweven, zoals roet of stukjes autoband. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen terecht kunnen komen en hoe meer schade ze kunnen aanrichten. Ook de samenstelling van de deeltjes is van belang. Het wordt steeds duidelijker dat vooral de roetdeeltjes, afkomstig van het verkeer, schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Stikstofdioxide ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer de belangrijkste bron van stikstofdioxide.
 • Ozon is een gas dat onder invloed van zonlicht wordt gevormd. De concentratie ozon in de lucht wordt beïnvloed door het weer: bij warm weer met weinig wind kan deze hoog oplopen.
Wat is smog?

Bij smog is er gedurende enkele uren of dagen sprake van sterke luchtverontreiniging door ozon, fijn stof of stikstofdioxide. Een periode waarin de luchtverontreiniging sterk toeneemt noemen we een smogperiode. Tijdens of vlak na zo’n periode verergeren gezondheidsklachten aan luchtwegen, hart of bloedvaten, vooral bij mensen die hier gevoelig voor zijn. Bij erg hoge concentraties van met name ozon kunnen ook gezonde mensen last krijgen van bijvoorbeeld oogirritatie of hoesten. Tijdens een smogperiode worden meer medicijnen gebruikt en worden er meer mensen met klachten in het ziekenhuis opgenomen.

De actuele en verwachte smogsituatie vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711 en 712 en in de app ‘Mijn luchtkwaliteit”.

Hoe is de luchtkwaliteit in mijn omgeving?

Via de website luchtmeetnet.nl kan iedereen zien hoe de luchtkwaliteit nu en in de komende dagen in de eigen leefomgeving is. Op basis daarvan kunt u besluiten om uw activiteiten, route of agenda aan te passen. Indien u luchtwegklachten heeft kunt u, in overleg met uw arts, eventueel ook uw medicijngebruik aanpassen bij een slechte luchtkwaliteit. Daarnaast kunt u met deze app een waarschuwing voor zelf gekozen locaties instellen. U kunt deze website vinden via uw computer, telefoon of tablet. Hij vervangt de App Mijn Luchtkwaliteit.

 

Gaan gezondheidsklachten door luchtverontreiniging vanzelf weer over?

Na een kortdurende blootstelling aan vervuilde lucht verdwijnen bij de meeste mensen de klachten zodra de luchtverontreining afneemt. Bij blootstelling aan hoge concentraties van vervuilde lucht kunnen klachten zo ernstig verergeren dat mensen hierdoor overlijden. Dit komt vrijwel niet voor bij gezonde mensen, maar meestal bij (oudere) mensen die al verzwakt zijn door bijvoorbeeld een hart- of longziekte.

Langdurige blootstelling aan verhoogde concentraties fijn stof kan leiden tot een blijvende verlaging van de longfunctie en tot het vaker voorkomen van chronische luchtwegklachten. Verder zijn er aanwijzingen dat dit leidt tot hogere sterfte aan hart- en vaatziekten en longkanker.

Kan het inademen van relatief lage concentraties vervuilde lucht gevolgen hebben voor de gezondheid?

Ook als het om relatief lage concentraties schadelijke stoffen gaat, kan het langdurig inademen van verontreinigde lucht slecht zijn voor de gezondheid. We spreken dan van chronische effecten. Ze treden pas op na een jarenlange blootstelling aan luchtverontreiniging en zijn vaak blijvend. Voorbeelden van chronische effecten zijn het verergeren van luchtwegklachten (zoals astma en chronische bronchitis) en het erger worden van hart- en vaatziekten. Hierdoor kunnen patiënten eerder overlijden dan wanneer ze niet aan luchtverontreiniging blootgesteld zouden zijn.

Kan mijn kind ziek worden omdat het bij een drukke weg woont of via een drukke weg naar school gaat?

Kinderen die dicht bij een drukke weg wonen of via een drukke weg naar school gaan, hebben gemiddeld meer luchtwegklachten dan andere. Ook hebben ze gemiddeld een iets lagere longfunctie. Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat luchtwegklachten en een verlaagde longfunctie bij kinderen vooral samenhangen met het aantal vrachtauto’s op de snelweg. Het vermoeden bestaat dat de roetdeeltjes in uitlaatgassen (van vooral dieselmotoren) hierbij een belangrijke rol spelen. Dit betekent echter niet dat uw kind zeker klachten zal krijgen: Hoe de luchtwegen van uw kind zich zullen ontwikkelen en of uw kind luchtwegklachten zal krijgen, hangt namelijk van meerdere factoren af (zoals bijvoorbeeld erfelijke aanleg en (mee)roken).

Wat kan ik zelf doen om minder luchtverontreiniging te veroorzaken?

De belangrijkste manier om onze eigen bijdrage aan vieze lucht te verminderen is door de manier waarop we onszelf verplaatsen te veranderen. Met deze adviezen maak je de lucht schoner en gezonder:

 • Laat de auto vaker een dagje staan. Geef het goede voorbeeld en breng bijvoorbeeld je kinderen te voet of met de fiets naar school. Gebruik zo veel mogelijk openbaar vervoer.
 • Houd bij de aankoop van een nieuwe auto, motor of scooter rekening met het energielabel: kies voor zo zuinig en schoon mogelijk, liefst elektrisch, vervoer.
 • Zet je motor af als je lang stilstaat.
 • Kies voor groene stroom.
 • Koop streekproducten. Het vervoer van producten die van ver komen, levert ook vervuiling op. 
 • Gebruik liever geen kachel, open haard, allesbrander en vuurkorf.
Mijn tuinstoelen worden zwart. Hoe kan dat?

In verontreinigde lucht zitten fijne stofdeeltjes die zo klein zijn dat ze lange tijd kunnen blijven zweven. Uiteindelijk verdwijnen ze weer uit de lucht. Dat gebeurt vooral als het regent. De lucht wordt dan als het ware schoon gewassen. De stofdeeltjes slaan neer en veroorzaken zwarte aanslag op bijvoorbeeld auto's en tuinmeubels. Bij droog weer is de kans hierop kleiner.

Bel of mail ons Contact