U bevindt zich op:BurgersMilieu en gezondheid Lood

Lood

Lood is een metaal. Vroeger werd lood veel gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw, in verf en in benzine. Daardoor is het op veel plekken in het milieu terecht gekomen. U loopt kans om met lood in aanraking te komen:

Lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid

Als volwassenen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een hogere bloeddruk of een grotere kans op het krijgen van nierziekten. Maar jonge kinderen (0-7 jaar) zijn het meest gevoelig voor lood. Als zij te veel lood binnenkrijgen, kan dat een nadelig effect hebben op hun leervermogen. Als jonge kinderen lood binnenkrijgen ontwikkelen de  hersenen zich minder goed; het gevolg is dat deze kinderen een iets lager IQ krijgen. Het is daarom belangrijk dat kinderen tot en met 7 jaar zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. Hoe minder lood kinderen binnen krijgen, hoe beter. Dat geldt ook voor zwangere vrouwen. Want ook baby’s in de buik kunnen lood binnenkrijgen, via hun moeder.

Hoe kunnen kinderen lood binnenkrijgen?

Hoe kunnen kinderen lood binnenkrijgen?

Kinderen kunnen in aanraking komen met lood:

 • als ze spelen op grond die lood bevat;
 • als ze water drinken uit een loden waterleiding;
 • of wanneer ze juist water drinken uit een hele nieuwe kraan of waterleiding. In een nieuwbouwhuis kan de eerste maanden te veel lood in het drinkwater zitten. Dat komt niet door de leidingen, want die zijn van koper. Het komt door de nieuwe kranen en de verbindingen in de leidingen. Daar kan in het begin nog lood vanaf komen.

Lood in de grond

Lood in de grond

Op veel plekken in Nederland zit lood in de grond. Vooral in gebieden met oudere gebouwen. Bijvoorbeeld:

 • In wijken die voor de oorlog gebouwd zijn;
 • In het centrum van oude dorpen;
 • In (oude) industriegebieden.

Wilt u weten of er lood zit in de grond van uw tuin? Kijk op Bodemloket of neem contact op met uw gemeente.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat u lood via de grond binnenkrijgt?

 • Laat uw kind zijn handen wassen na het buitenspelen;
 • Zorg ervoor dat de bodem waarop uw kind speelt bedekt is. Bijvoorbeeld met gras, struiken of planten, kunstgras of tegels. Het liefst met iets waar water doorheen kan;
 • Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon wit zand;
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed;
 • Als u groente of fruit kweekt  in bakken met schone potgrond of tuinaarde, weet u zeker dat er geen lood in de grond zit;
 • Trek uw schoenen uit voor u naar binnen gaat; de grond blijft buiten;
 • Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen;
 • Hebt u een moestuin die groter is dan 200 m²? Vraag dan aan de gemeente wat er op die plek in de bodem zit. Weet de gemeente dat niet? Vraag dan aan de gemeente hoe je dat kunt laten onderzoeken.

 

Hebt u nog waterleidingen van lood in huis?

Hebt u nog waterleidingen van lood in huis?

Woont u in een huis dat vóór 1960 gebouwd is? Dan kunnen er waterleidingen van lood in uw huis zitten. Vervang ze in dat geval door koperen waterleidingen. Meer informatie hierover vindt u op milieucentraal.nl. In het dit filmpje kunt u zien hoe je een loden waterleiding herkent.

Wat kunt u doen als u nog een loden waterleiding hebt?

Laat de loden leidingen vervangen.

 • Bent u eigenaar van de woning? Dan kunt u dit zelf (laten) doen.
 • Bent u huurder? Vraag dan de eigenaar of woningcorporatie om dit te doen.

Drink geen water uit een kraan met loden leidingen. Gebruik flessenwater, kraanwater uit niet-loden leidingen of water van een openbaar tappunt. Dit advies is extra belangrijk voor baby’s die flesvoeding krijgen, kinderen tot en met 7 jaar en zwangere vrouwen.

Als u geen andere mogelijkheid heeft dan kunnen volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar tijdelijk (niet langer dan enkele maanden) het kraanwater blijven drinken tot de loden leidingen zijn vervangen. Spoel de leidingen dan voor ieder gebruik goed door volgens onderstaand doorspoeladvies.

Loden leidingen doorspoelen (doorspoeladvies):

 • Spoel de leiding voor ieder gebruik even door over de afstand van de watermeter tot de waterkraan.
 • Voor de berekening van de hoeveelheid water die moet worden doorgespoeld: een loden waterleiding met een normale diameter bevat per 5 meter ongeveer één liter water. Het duurt ongeveer 10 seconden om één liter door te spoelen.
 • Het water kunt u opvangen en voor iets anders gebruiken zoals handen wassen, schoonmaken of planten water geven.
 • Als er geen zicht is op vervanging van de loden leidingen binnen enkele maanden, ga dan over op het gebruik van flessenwater, kraanwater uit niet-loden leidingen of water van een openbaar tappunt.  

Bent u net verhuisd naar een nieuwbouwhuis?

Bent u net verhuisd naar een nieuwbouwhuis?

Dan kan er de eerste maanden te veel lood in het drinkwater zitten. Dat komt niet door de leidingen, want die zijn van koper. Het komt door de nieuwe kranen en de verbindingen in de leidingen. Daar kan in het begin nog lood vanaf komen. Zet de eerste 3 maanden de kraan 2 minuten open als de leiding lang (ongeveer 6 uur) niet is gebruikt. Het waterkan opgevangen worden om voor iets anders te gebruiken: handen wassen, schoonmaken, de WC doorspoelen, de planten water geven. Na 3 maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de leiding zonder doorspoelen gebruikt worden. 

Water drinken uit een nieuwe kraan

Water drinken uit een nieuwe kraan

Hebt u alleen een nieuwe kraan en zijn de leidingen en verbindingen niet vernieuwd? Dan is het genoeg om elke keer dat de kraan gebruikt wordt, het water 10 seconden te laten lopen. Na 3 maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de kraan zonder doorspoelen gebruikt worden.

Gebruikt u lood bij een hobby?

Gebruikt u lood bij een hobby?

Dat kan ongezond voor u zijn:

 • Bij het smelten en gieten van lood  voor vislood, duiklood of kogels, kunt u damp inademen;
 • Bij het renoveren van glas-in-lood kan stof met lood vrijkomen die u inademt;
 • Als u eet of rookt tijdens de klus, kan lood via uw mond binnenkomen;
 • Als u uw handen niet wast na de klus, kan lood via uw mond binnenkomen;
 • Als u niet netjes werkt kan lood in huisstof of de bodem terecht komen. U of uw gezinsleden kunnen zo ook indirect in contact komen met lood;

Veiligheidsadviezen

 • Zorg dat er geen kinderen of zwangere vrouwen in de buurt zijn;
 • Werk bij voorkeur buiten, in een (open) schuur of onder een afdak met lood en niet in de woning. Wanneer u toch lood binnen gaat gebruiken is het erg belangrijk goed te ventileren of voor een goede afzuiging te zorgen. Goed ventileren betekent dat u ramen en/ of deuren open moet zetten. Voor een goede afzuiging kunt u het beste advies vragen aan een deskundige;
 • Gebruik werkkleding, werkschoenen en eventueel een veiligheidsbril;
 • Eet, drink of rook niet tijdens de klus;
 • Zorg ervoor dat er geen lood op de grond terecht komt;
 • Ruim eventueel gemorst lood zorgvuldig op.;
 • Was uw handen direct na het gieten, ook als u beschermende handschoenen heeft gebruikt;
 • Trek de werkkleding en werkschoenen na het gieten uit. Doe dit bij voorkeur buiten de woning.

Lood in oude verflagen

Lood in oude verflagen

Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit:

 • als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, dan kan uw kind lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen door het in de mond stoppen van schilfers lood binnenkrijgen. De zoete smaak van deze verfschilfers bevordert hand-mond gedrag;
 • door het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen kan lood in de lucht terechtkomen. Het is beter om kinderen uit de buurt te houden om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen;
 • via het stof dat overblijft na het schuren kunnen kinderen lood binnenkrijgen. Maak de ruimte daarom schoon met een natte doek.

Bel of mail ons Contact