U bevindt zich op:BurgersMilieu en gezondheid Laagfrequent geluid

Wat is laagfrequent geluid (LFG)?

LFG is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Hoe lager de frequentie van een geluid, hoe lager de toon. Mensen die last hebben van LFG omschrijven het als brommen, dreunen of zoemen. Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen.

Meer vragen over laagfrequent geluid

Wat is het probleem als je last hebt van LFG?

Mensen die klagen over laagfrequent geluid (LFG), horen of voelen dit geluid constant. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten waaronder hoofdpijn, slecht slapen, stress en concentratieverlies. Vaak is niet duidelijk waar het geluid vandaan komt. Omdat niet iedereen LFG kan horen of voelen, worden mensen die hier last van hebben niet altijd serieus genomen.

Waar komt het geluid vandaan?

Laagfrequent geluid (LFG)  is bijna overal aanwezig. Binnenshuis komt het geluid bijvoorbeeld van de computer, wasmachine, koelkast of verwarmingspomp. Buitenshuis gaat het vaak om motoren van vrachtauto’s, boten of vliegtuigen, maar ook om transformatoren, koel- en airco-installaties. Vaak is het moeilijk om de oorzaak van LFG buitenshuis te vinden.

Wat kan er aan gedaan worden?

Voor laagfrequent geluid zijn er geen wettelijke regels. Alleen wanneer de wettelijke normen van ‘gewoon’ geluid overschreden worden, kunnen gemeenten of Provincie maatregelen nemen. Dit komt bijna nooit voor. Dus, zelfs wanneer het lukt om een bron buiten de woning op te sporen, is een oplossing moeilijk. In veel gevallen is degene die last heeft van het geluid aangewezen op de bereidwilligheid van de veroorzaker.

Hoe kun je LFG meten?

Metingen zijn ingewikkeld en kostbaar omdat er speciale apparatuur en deskundigheid voor nodig is. Metingen worden meestal ’s avonds gedaan omdat dan de meeste overlast optreedt. Bovendien zijn er ’s avonds minder andere geluiden uit de omgeving die de uitslag van de metingen kunnen beïnvloeden.

Kan een medische reden de oorzaak zijn van het horen van LFG?

Als je last hebt van laagfrequent geluid kan dat ook een medische oorzaak hebben, zoals oorsuizen (tinnitus). Iemand met tinnitus neemt constant of wisselend een geluid waar (piep in de oren, fluiten, suizen, brommen, zoemen) in het oor of hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving is. Naast een geluid in hoofd of oren kan er druk op de oren of oorpijn aanwezig zijn. 

De huisarts kan u verwijzen naar een KNO-arts (keel-neus-oor) voor nader onderzoek. Daarnaast kunt u met een verwijzing ook bij Adelante terecht voor een onderzoek naar lichamelijke oorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

In de brochure 'Ik hoor een bromtoon' (PDF, 2.1 MB) staan tips en adviezen om de overlast door laagfrequent geluid te verminderen. Als u in Limburg woont, kunt u voor klachten over geluid in uw omgeving terecht bij de Provincie Limburg. Voor begeleiding bij het oplossen van uw klachten kunt u ook contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zuid Limburg.