U bevindt zich op:Burgers Milieu en gezondheid  Houtrook

Houtrook

Een houtkachel, open haard of inzethaard brengt warmte en sfeer in huis. Maar door het stoken komen schadelijke stoffen in de lucht. Voor omwonenden kan dat overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en neerslag van roet. De rook kan ook voor uzelf, in huis, hinder of klachten geven. Mensen realiseren zich niet altijd dat alle rook, dus ook houtrook, ongezond is. Ook in de zomer kan er overlast zijn van barbecues, terraskachels en vuurkorven.

Hoe voorkom je overlast bij het stoken van hout?

Hoe voorkom je overlast bij het stoken van hout?

Door op onderstaande 10 stooktips te letten kunnen overlast en gezondheidsklachten worden voorkomen en beperkt:

 • Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen;
 • Stem schoorsteen en rookkanaal af op uw haard of kachel;
 • Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman;
 • Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes: bekijk in dit filmpje hoe dat precies werkt;
 • Stook alleen droog, onbehandeld hout;
 • Stook niet bij windstil of mistig weer: raadpleeg de Stookwijzer en let op het Stookalert;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar u stookt;
 • Zorg voor volledige luchttoevoer: zet de uitlaatklep naar de schoorsteen en de klep in de kachel volledig open;
 • Controleer regelmatig of u goed stookt. De vlam in de houtkachel dient helder geel te zijn en niet te flakkeren. Witte of kleurloze rook uit de schoorsteen wijst op een goede, volledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer;
 • Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

Wat kan de GGD doen?

Wat kan de GGD doen?

 • De GGD kan u informeren over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook;
 • De GGD kan voorlichting geven over hoe mensen zo kunnen stoken dat er zo min mogelijk overlast en gezondheidseffecten ontstaan;
 • de GGD kan met u mee denken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar weinig doen tegen het gebruik van houtkachels. We kunnen geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente;
 • De GGD doet geen luchtmetingen. Er zijn wel adviesbureaus die metingen kunnen uitvoeren, maar op dit moment zijn luchtmetingen nog niet geschikt om in te zetten bij het bepalen van hinder door houtrook. Hiervoor is eerst meer onderzoek nodig.

De GGD’en in Nederland zijn zich bewust van het probleem van houtrookoverlast en de gezondheidseffecten die dat kan opleveren. Daarom brengen zij dit thema onder de aandacht.

Overlast beperken bij buiten stoken of barbecue

Overlast beperken bij buiten stoken of barbecue

Met de tips hieronder kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken:

 • Gebruik alleen schoon hout dat goed gedroogd is.
 • Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout, snoeihout of afval.
 • Brandbare blokken van geperst hout, zonder toevoegingen zijn het minst schadelijk.
 • Laat de barbecue of vuurkorf uit bij windstil of mistig weer: raadpleeg de Stookwijzer en let op het Stookalert.
 • Een elektrische barbecue geeft nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving.

Gebruik een barbecue NOOIT binnen of in een garage. Smeulende kooltjes branden niet op volle kracht en produceren al snel te veel koolmonoxide.

Hout stoken tijdens de coronacrisis? Liever niet!

Hout stoken tijdens de coronacrisis? Liever niet!

Mensen met longklachten of gevoelige luchtwegen zijn vaker thuis in deze periode. Zij lopen groter risico op ernstige ziekte als zij het coronavirus oplopen. Deze groep heeft er ook vaak last van als de buren hout stoken. Wil je je buren helpen? Zet ze dan niet in de rook en laat voorlopig je houtkachel, open haard of vuurkorf uit.

Meer vragen over houtrook

Wat is de invloed van houtrook op de gezondheid?

Houtrook bevat een aantal stoffen, waaronder fijn stof en roet, die bijdragen aan luchtverontreiniging. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en de neerslag van roet. Niet alleen houtrook zorgt voor deze effecten op de gezondheid. Luchtverontreiniging door verkeer kan dezelfde effecten veroorzaken.

Het is goed om blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk te beperken. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Kan houtrook leiden tot geurhinder?

Houtrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder in de leefomgeving. Geurhinder kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten ontstaan.

Wie is het meest kwetsbaar?

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn het meest gevoelig. Zij kunnen niet alleen eerder maar ook meer klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden.

Wat kan ik doen bij overlast?

Hinder door houtrook komt vaak door slecht stookgedrag. Heeft u last van de open haard of houtkachel van uw buren, ga hierover dan eerst in gesprek. U kunt de stooktips gebruiken om de stoker van informatie te voorzien. Eventueel kan hierbij buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling.
Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klachten melden bij de gemeente. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

Bel of mail ons Contact