U bevindt zich op:Burgers Milieu en gezondheid  Asbest

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen die uit kleine naaldachtige vezels bestaan. Tot in de jaren ‘80 werd het vaak verwerkt werkt in bouwmaterialen zoals in golfplaten. Sinds 1993 is het verboden om asbest toe te passen omdat het inademen van asbestvezels gevaar kan opleveren voor de gezondheid.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Asbestvezels kunnen in de lucht terecht komen wanneer asbest in slechte staat verkeert of beschadigd wordt door bijvoorbeeld boren, zagen of schuren. Als de  losse vezels die in de lucht zweven ingeademd worden, kunnen zij diep in de longen doordringen. Langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) of stoflongen veroorzaken.

Het gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van het aantal vezels dat iemand inademt. Met name mensen die jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbestvezels inademen, lopen een echt risico. Het kan tientallen jaren duren, voordat men daadwerkelijk ziek wordt. De kans dat iemand kanker of stoflongen krijgt door een eenmalige blootstelling aan een hoge concentratie asbestvezels, bijvoorbeeld bij een brand, is verwaarloosbaar klein.

Zie ook:

Asbest verwijderen

Bij het verwijderen van asbest kunnen asbestvezels vrijkomen. Daarom gelden voor het verwijderen van asbest strenge voorschriften. Als u zelf asbest uit uw woning wilt verwijderen is het belangrijk dit zorgvuldig te doen. 

Meer vragen over asbest

Hoe is asbest te herkennen?

Op breukvlakken en bij beschadigingen is aan de vezelachtige structuur vaak te zien of het om materiaal gaat waar asbest in zou kunnen zitten. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur. Alleen onderzoek onder een microscoop kan bewijzen of het materiaal of product echt asbest bevat.

Wat is het effect van asbest op de gezondheid?

Langdurig inademen van hoge concentraties asbestvezels vergroot de kans op het krijgen van kanker en stoflongen. Maar lang niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt ziek. Het risico op kanker door asbest hangt af van hoeveel vezels iemand inademt en hoe lang dat duurt. Daarnaast is de soort asbest belangrijk.

Door een eenmalige hoge blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld bij een brand met asbest, is de kans op het krijgen van kanker of stoflongen verwaarloosbaar klein. Het échte risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Vroeger kwam dat vooral voor in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd.

Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico?

Nee, er is geen extra risico voor zwangere vrouwen. Er is geen risico voor het ongeboren kind.

Lopen kinderen meer risico dan volwassenen?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels. Maar omdat ze nog een lang leven voor zich hebben, zullen zij na blootstelling de asbestvezels wel lang meedragen. Daarom hebben kinderen na blootstelling aan asbest uiteindelijk een grotere kans op het ontwikkelen van mesothelioom of longkanker.

Kinderen lopen meer risico in aanraking te komen met asbest, doordat ze bijvoorbeeld kruipen of veel op de grond spelen, mogelijk met brandresten. Het is daarom belangrijk dat uw kind op een schone plek speelt.

Ik woon al jaren in een woning met asbest. Heb ik risico gelopen?

In meer dan de helft van alle woningen zit asbest. Alleen als losse asbestvezels vrij komen die u kunt inademen, ontstaat een risico voor de gezondheid. Uit stevig, 'hechtgebonden' asbesthoudend materiaal komen alleen vezels vrij als de platen beschadigd worden. Meestal bevat de lucht in woningen weinig asbestvezels, niet veel meer dan de buitenlucht. Als het asbesthoudend materiaal niet beschadigd is, is het gezondheidsrisico gering.

Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken?

Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze waarschijnlijk geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels afgevoerd.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

U kunt niets doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat u hier gezondheidsklachten van krijgt, is verwaarloosbaar klein.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Bij brand kan het zijn dat u in de rook heeft gestaan waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen vanzelf.

Hoe weet ik of ik asbest heb ingeademd?

Dat is lastig te zeggen. Overal zitten kleine beetjes asbestvezels in de lucht. Iedereen ademt altijd asbestvezels in en heeft dus asbestvezels in het lichaam. Hoeveel vezels dat zijn, is niet te onderzoeken. Er is geen test voor. Asbestvezels zijn niet zichtbaar op röntgenfoto’s.

Het werken met asbest is verboden. Hoe kan het dat er toch nog asbest is?

Veel gebouwen zijn in een tijd gebouwd, toen het gebruik van asbest nog niet verboden was. De risico's die asbest opleveren voor de gezondheid waren toen nog niet bekend. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om producten die asbest bevatten te gebruiken.

Mensen die asbest opruimen, dragen beschermende kleding. Moet ik ook beschermd worden?

Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, dragen zij beschermende kleding. Doordat u zelf slechts kort blootgesteld bent aan asbest, is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts.

Bel of mail ons  Contact