U bevindt zich op: Home /Burgers /Jeugd en gezondheid /Kwaliteitscontrole kinderopvang / Klachten over kinderopvang

Klachten over kinderopvang

Hebt u een klacht over een kindercentrum of gastouderbureau, dan kunt u deze het beste mondeling of schriftelijk bij de organisatie zelf indienen. Wanneer u binnen 4 weken geen reactie krijgt of wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Klachtenloket Kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data