Alcohol

‘Een biertje mixdrankje of wijntje op zijn tijd kan toch geen kwaad? Maar alcohol heeft ook vervelende gevolgen. Wist je dat alcohol een giftige stof is? kan zorgen voor geheugenverlies? je lever ongeveer 1 5 uur nodig heeft om één glas alcohol af te breken? je sneller aangeschoten of dronken raakt omdat je lichaam nog in de groei is? je bewusteloos kunt raken en je ademhaling kan stoppen als ...’

Dat zegt Stichting Opvoedinformatie over alcohol. Stichting Opvoeden.nl biedt niet alleen informatie voor jongeren. Ook voor ouders en bijvoorbeeld leerkrachten is er informatie over allerlei zaken waarmee zij te maken kunnen krijgen of waarover zij vragen hebben.

Opvoedinformatie

Jongereninformatie

Waar kunt u met vragen terecht?

Ouders/opvoeders en kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij de jeugdgezondheidszorg. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD werken vanuit de school, in het  Centrum voor Jeugd en Gezin of bijvoorbeeld vanuit het Sociaal Wijkteam. Samen met het consultatiebureau, maatschappelijk werk en andere deskundigen helpt de GGD ouders en jongeren verder op weg.

Op school is de jeugdverpleegkundige het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en leerkrachten.