U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Kind en risico

Kind en risico

Sommige kinderen lopen meer risico dan andere: ze hebben gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, leerproblemen of problemen thuis. Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u bij de GGD terecht. Een jeugdarts of jeugdverpleegkundige probeert er dan samen met u achter te komen wat er precies met uw kind aan de hand is. Als dat nodig is, kan de jeugdarts u doorverwijzen voor passende hulp.

Vaak is het ook de leerkracht op school die een probleem signaleert. De school kan dan het Zorg- en Adviesteam (ZAT) of het Ondersteunings-preventieteam (OPT) inschakelen, maar zal dat eerst met u overleggen. In dit team bespreken scholen en beroepskrachten uit de jeugdhulpverlening welke aanpak in het geval van uw kind het meest geschikt is.

Content is verborgen

Wat doet een ZAT of OPT?

Dit team beoordeelt signalen van leerkrachten die vinden dat extra zorg nodig is voor een leerling. Het team schakelt zo snel mogelijk de juiste hulp in.

Content is verborgen

Wie maakt deel uit van het ZAT of OPT?

Hoe een Zorg- en Adviesteam is samengesteld, verschilt per regio en per onderwijssector. De volgende personen maken er in elk geval deel van uit:

  • zorgcoördinatoren uit het onderwijs
  • jeugdartsen van GGD Jeugdgezondheidszorg
  • (school)maatschappelijk werkers
  • een leerplichtambtenaar

Bel of mail ons Contact