U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Gezondheidsonderzoek

Gezondheidsonderzoek

Het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en het welzijn van kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar. Het team kijkt bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, sociaal-emotionele ontwikkeling en - als uw kind op de middelbare school zit - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen. Op verschillende momenten krijgt uw kind een oproep voor een lichamelijk onderzoek of een inenting.

Wat is het doel van het gezondheidsonderzoek?

Door kinderen te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Wanneer de ontwikkeling anders is dan verwacht, kan uw kind worden doorverwezen voor verder onderzoek of behandeling.

Op welke leeftijd krijgt uw kind een onderzoek?

Er zijn een aantal momenten waarop uw kind wordt onderzocht:

  • Rond de leeftijd dat het kind van 5-6 jaar
  • Rond de leeftijd van 10 jaar
  • Tijdens het tweede jaar van het voortgezet onderwijs

Als er problemen zijn, dan begeleidt het team JGZ het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht. Zo nodig verwijst de JGZ door naar de juiste hulpverlening.

Bel of mail ons Contact

Content is verborgen

U heeft vragen

Als u als ouders vragen heeft over de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind of over de onderzoeken, kunt u contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Content is verborgen

Vragenlijsten

Als voorbereiding op het onderzoek kunt ook u als ouder zaken aangeven die u belangrijk vindt. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vraagt het JGZ-team u regelmatig een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Als het kind al wat ouder is kan het die zelf invullen. Daarnaast gebruiken we het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf het eerste bezoek aan het consultatiebureau.