U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Digitaal Dossier

Digitaal Dossier

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten houden de gezondheidsgegevens van uw kind bij in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

In dit dossier staan:

  • beschrijvingen van de gezondheid en ontwikkeling van uw kind;
  • standaardgegevens, zoals lengte en gewicht.
Content is verborgen

Voor wie zijn de gegevens toegankelijk?

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg wordt gebruikt door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistente die het kind in zorg heeft. Het dossier is niet toegankelijk voor huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en instanties. In het belang van uw kind kunnen gegevens uit het dossier worden gedeeld met andere zorgverleners. Dit kan alleen als u (of uw kind) hier toestemming voor geeft.

Content is verborgen

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Ouders en/of kinderen mogen het dossier inzien of een kopie aanvragen. U kunt dit alleen schriftelijk doen. De persoon die inzage vraagt, de ouder of de jongere, moet een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs toevoegen aan het verzoek. Wie een aanvraag kan doen is afhankelijk van de leeftijd van het kind:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar: een ouder kan een aanvraag indienen en voegt een kopie van zijn/haar geldig legitimatiebwijs toe.
  • Jongeren van 12 tot 16 jaar: een ouder kan een aanvraag indienen met toestemming van de jongere en voegt een kopie van een geldig legitimatiebewijs van zichzelf én van de jongere toe aan het verzoek.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: een jongere dient zelf een aanvraag in en voegt een kopie van zijn/haar geldig legitimatiebewijs toe.

Adres

Vermeld dit adres op de envelop:

GGD Zuid Limburg
T.a.v. het hoofd afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 2022, 6160 HA Geleen

Content is verborgen

De afhandeling van een verzoek

Het hoofd van de afdeling Jeugdgezondheidszorg informeert u 4 binnen weken na de ontvangst van het verzoek.

Bij een verzoek om inzage in het dossier maakt de jeugdarts een afspraak met u en/of uw kind en bekijkt samen met u het dossier. Soms kan in het belang van derden, niet het hele dossier getoond worden.

Een kopie van het dossier wordt door het hoofd van de afdeling Jeugdgezondheidszorg toegestuurd. Is uw kind 16 jaar of ouder dan ontvangt uw kind een kopie van het dossier. Delen uit het dossier waarin derden genoemd worden, worden niet meegestuurd.