Zikavirus

Aedes Aegypte mug op arm

Sinds mei 2015 is er een uitbraak van zikavirus in Brazilië. Deze uitbraak heeft zich wereldwijd verspreid. Wetenschappers zijn het erover eens dat er een verband is tussen afwijkingen bij het ongeboren kind en besmetting met het zikavirus tijdens de zwangerschap. Hierbij wordt onder andere een hersenafwijking bij het ongeboren kind beschreven: microcefalie.

Vragen en antwoorden over zikavirus

Toon alles / Verberg alles

Hoe wordt het zikavirus overgedragen?

Het zikavirus wordt overgedragen door muggen. In enkele gevallen is er ook sprake van seksuele overdracht van een man met zikavirusklachten naar zijn sekspartner.

Wat zijn de klachten?

Driekwart van de mensen die besmet raken met het zikavirus krijgt geen klachten. Mensen die wel klachten krijgen zijn meestal na 2-7 dagen volledig hersteld. Klachten die kunnen passen bij het zikavirus zijn:

  • een verhoogde temperatuur
  • spierpijn
  • hoofdpijn
  • huiduitslag. 

Soms kunnen na een zikavirusinfectie verlammingsverschijnselen optreden, het zogenaamde syndroom van Guillain-Barré. Het is nog onbekend hoe vaak dit voorkomt, maar het is waarschijnlijk vrij zeldzaam.

Wat kunt u doen om muggenbeten te voorkomen?

Reizigers die naar een gebied gaan waar het zikavirus voorkomt, moeten maatregelen nemen om muggenbeten te voorkomen, zowel overdag als 's nachts:

  • Draag bedekkende kleding;
  • Smeer onbedekte huid in met een muggenwereldmiddel dat DEET (diethyltoluamide) bevat. Aan kinderen jonger dan 2 jaar en zwangeren adviseren wij om concentraties boven de 30% te mijden;
  • Slaap altijd onder een (geïmpregneerde) klamboe.
Komen de muggen ook in Nederland voor?

Verspreiding van het zikavirus binnen Nederland is zeer onwaarschijnlijk omdat de verantwoordelijke steekmuggen in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Uitzondering hierop zijn de overzeese Rijksdelen Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten: daar komt de steekmug die het virus kan overdragen wel voor.

U bent zwanger of u wilt zwanger worden?

Het zikavirus komt voor in tropische gebieden. De GGD adviseert zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden met een arts de noodzaak van een reis naar gebieden waar veel zikavirus voorkomt te overleggen en uitstel te overwegen. 
Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot minstens 1 maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst.

Daarnaast adviseert de GGD mannen die in deze landen zijn geweest én een zwangere vrouw hebben uit voorzorg om gedurende twee maanden een condoom te gebruiken bij seksueel contact: dat vermindert de eventuele kans op besmetting met het zikavirus tijdens de zwangerschap.

Mannen die een partner hebben die zwanger kan of wil worden, worden geadviseerd gedurende twee maanden een condoom of andere anticonceptie te gebruiken.

Zijn er Europese vakantielanden waar ik risico loop op besmetting met het zikavirus?

In het zuiden van Europa komt de Aziatische tijgermug voor. Bij één uitbraak van het zikavirus is bekend dat het zikavirus door de tijgermug is overgedragen. Bij alle andere uitbraken van het zikavirus is de betrokkenheid van de tijgermug niet aangetoond, terwijl deze mug vaak wel in het gebied leefde waar de uitbraak plaatsvond. Het is dus onduidelijk of de tijgermug een grootschalige uitbraak van het zikavirus in Zuid-Europa kan veroorzaken. 

Op dit moment zijn er geen Europese vakantielanden waar zikavirus heerst. Het risico op besmetting van reizigers in Europa wordt ook voor deze zomer als klein ingeschat. Er is dan ook geen reden voor een beperkend reisadvies voor Europese vakantielanden. De lokale situatie in de Europese vakantielanden wordt goed in de gaten gehouden. Mocht er aanleiding voor zijn, dan wordt dit advies zo nodig aangepast.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data