U bevindt zich op:BurgersGezondheidsmonitors Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Hoe gaat het met onze inwoners na 2,5 jaar corona?

De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Zuid Limburg brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

  Ongeveer 36.000 willekeurig gekozen mensen in Zuid-Limburg worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen vanaf 23 september een uitnodiging voor het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en de impact van corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

  Extra meting

  De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook vergelijken GGD’en de resultaten met voorgaande metingen vóór de coronacrisis.

  Deelname

  Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

  Deelname is vrijwillig. GGD Zuid Limburg stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens.

  Privacy

  De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring.

  Meer informatie

  Wil u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op onze website. U kunt ook contact opnemen met T 0800-0191 (gratis | dagelijks bereikbaar van 09.00-21.00 uur) of een e-mail sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl.