U bevindt zich op: Home /Burgers /Gezondheid en zorg /Medische advisering / Vragen over het spreekuur

Vragen over het spreekuur

Als u bij uw gemeente een aanvraag hebt ingediend voor een voorziening of ontheffing, kan het zijn dat u een uitnodiging ontvangt voor het spreekuur Medische Advisering.

Wat gebeurt er tijdens de afspraak?

De arts van de GGD praat met u over uw medische problemen. Hij of zij zal vooral vragen wat u nog wel en wat u niet meer kunt doen. Daarna vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Zo nodig vraagt de arts aanvullende informatie aan bij een van de artsen bij wie u in behandeling bent.

Waar moet ik zijn?

De GGD Zuid Limburg heeft verschillende bezoeklocaties. In de brief die u van de GGD krijgt, staat waar u zijn moet. Mocht u de brief kwijt zijn dan kunt u het beste even contact opnemen met het secretariaat. Op sommige bezoeklocaties is de parkeergelegenheid beperkt. U kunt ook gebruik maken van het openbaar vervoer of de regiotaxi.

Wat moet ik meenemen?

De uitnodigingsbrief en een geldig legitimatiebewijs. Als u medicijnen gebruikt, neemt u ook een overzicht van deze medicijnen mee.

Hoe lang duurt een afspraak?

Een afspraak op het spreekuur duurt meestal niet langer dan een half uur. Er kan een wachttijd zijn van 15 minuten, maar gemiddeld is de wachttijd niet meer dan enkele minuten.

Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen?

Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip of uw brief kwijt bent, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling.

Hoe lang duurt het voordat er een advies naar de gemeente gaat?

Als de arts van de GGD geen aanvullende informatie hoeft op te vragen, gaat er meestal binnen een week na het spreekuurbezoek een advies naar de gemeente. Als de arts wel aanvullende informatie moet opvragen, gaat er meestal binnen een maand na het spreekuurbezoek een advies naar de gemeente.

Hoe kom ik te weten of het advies naar de gemeente is gestuurd?

U kunt aan de consulent van uw gemeente vragen wat de status is van uw aanvraag. Hij of zij kan u dan ook vertellen of het advies van de GGD al binnen is. 

Wat gebeurt er bij een ergonomisch advies?

Soms wil de gemeente van de GGD weten wat voor soort voorziening het beste bij iemand past, iemand nodig heeft. Een huisbezoek is dan vaak noodzakelijk, of een afspraak bij de leverancier van die voorzieningen.
Is dit op u van toepassing, dan krijgt u van ons een brief met de datum en het tijdstip waarop de ergotherapeut van de GGD u thuis zal bezoeken of samen met u een afspraak heeft bij de leverancier.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data