U bevindt zich op:BurgersAmbulance De ambulance komt. Wat kan ik doen?

De ambulance komt. Wat kan ik doen?

U hebt 112 gebeld voor medische hulp bij een levensbedreigende situatie. De centralist zegt dat de ambulance onderweg is. Hoe gaat het verder?

Volg de instructies van de centralist

Volg de instructies van de centralist

Blijf bij het slachtoffer totdat de ambulance er is. Spreek hem of haar geruststellend toe. Volg de instructies van de verpleegkundig centralist op, zodat u eerste hulp kunt verlenen. Meld medische informatie zoals hartklachten, epilepsie of allergieën wanneer deze bekend is. Geef als dat kan ook informatie over medicijngebruik.

Help de ambulance u snel te vinden

Help de ambulance u snel te vinden

Blijf rustig. Wachten duurt altijd langer dan u denkt. Als u vanaf de openbare weg moeilijk bereikbaar of slecht zichtbaar bent, laat dan iemand buiten de ambulance opwachten. Zet het tuinhek en de voordeur open. Zorg ervoor dat het huisnummer goed zichtbaar is en zorg ’s avonds voor voldoende verlichting. Doe eventueel de gordijnen open. Als u in de auto zit of deze in de buurt hebt staan, zet dan de alarmlichten aan.

Ambulancehulp arriveert

Ambulancehulp arriveert

De meldkamer stuurt de dichtstbijzijnde beschikbare ambulancehulp. Dat kan een reguliere ambulance zijn, maar ook een rapid responder. Als vervoer naar een ziekenhuis nodig is, komt hiervoor een reguliere ambulance. Het kan voorkomen dat er in aanvulling op de ambulancezorg een traumahelikopter wordt opgeroepen met een gespecialiseerde arts. Slechts bij hoge uitzondering wordt een patiënt met de traumaheli naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat kan ik doen?

Wat kan ik doen?

Vertel de ambulancehulpverlener(s) wat er is gebeurd, wat als gevolg daarvan de klachten zijn en welke verdere gezondheidsklachten het slachtoffer heeft, zoals hartproblemen, epilepsie, suikerziekte of allergieën. Als u weet dat het slachtoffer medicijnen gebruikt, zorg dan dat deze bij de hand zijn of licht de ambulancehulpverlener in.

Als het slachtoffer op straat ligt, kunt u persoonlijke eigendommen zoals bril of tas meegeven aan het ambulanceteam. Zij bewaren deze spullen in een speciale zak die bij het slachtoffer blijft.

Onderzoek en behandeling

Onderzoek en behandeling

De ambulanceverpleegkundige beoordeelt het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie en meet zo nodig bloeddruk, zuurstof- en suikergehalte. Ook kan de verpleegkundige ander lichamelijk onderzoek doen of een hartfilmpje maken. De ambulancechauffeur assisteert hierbij. De hele behandeling gebeurt volgens een landelijk protocol. Mogelijk wordt een behandelplan met u besproken. Als u iets niet begrijpt, vraag het gerust.

Wel eerste hulp ter plaatse, maar geen vervoer

Wel eerste hulp ter plaatse, maar geen vervoer

Het is niet altijd noodzakelijk dat een patiënt naar een ziekenhuis wordt gebracht. De ambulanceverpleegkundige geeft dan uitleg, belt eventueel een huisarts en zorgt ervoor dat de patiënt thuis kan blijven en daar de juiste zorg krijgt. Het is ook mogelijk dat de patiënt niet direct medische verzorging nodig heeft. In dat geval zal de verpleegkundige advies geven wat te doen. Hij kan ook de zorg aan de huisarts overdragen.

Gegevens naar de huisarts

Gegevens naar de huisarts

De ambulanceverpleegkundige voert in een laptop zijn bevindingen in: welke onderzoeken zijn er gedaan, wat is de diagnose en welke hulp is gegeven. De ambulanceverpleegkundige meldt u de belangrijkste informatie uit dit ritformulier of geeft een geschreven versie. Vervolgens stuurt hij het digitale ritformulier naar de huisarts, de huisartsendienst of de verloskundige. Zij helpen de patiënt verder als dat nodig is. De informatie op het ritformulier valt onder het medisch beroepsgeheim.

Vervoer naar ziekenhuis

Vervoer naar ziekenhuis

Als de patiënt meegaat met de ambulance wordt hij/zij goed vastgemaakt op een brancard. Het kan zijn dat er een infuus wordt aangelegd of medicatie wordt toegediend. Tijdens het vervoer blijft de verpleegkundige de patiënt controleren en kan de behandeling worden voortgezet. Het is belangrijk aan te geven als er iets verandert, bijvoorbeeld als pijn of misselijkheid toeneemt. Dan kan de ambulanceverpleegkundige hierop reageren.

Er is in de ambulance behalve voor de patiënt plek voor één extra passagier. Het is voor naasten aan te raden met eigen vervoer naar het ziekenhuis te gaan vanwege het vervoer terug naar huis.

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis

Tijdens de rit waarschuwt het ambulanceteam het ziekenhuis. Daar wordt de patiënt overgedragen aan een arts of verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp. Zij krijgen zoveel mogelijk informatie van het ambulanceteam, bijvoorbeeld over de toestand waarin de patiënt is aangetroffen en de medische behandeling.

Na de ambulancehulpverlening

Na de ambulancehulpverlening

De verantwoordelijkheid van de ambulancezorg stopt als de gezondheid van de patiënt niet langer bedreigd wordt of als de patiënt is overgedragen aan andere zorgverleners. Alleen als het medisch gezien noodzakelijk is, brengt de ambulance de patiënt na behandeling of verblijf in een ziekenhuis naar huis.

Mocht u na de hulpverlening door de ambulancezorg nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling Acute Zorg.